O
 P
 Ć
 I
 N
 A

S V E T A  N E D E LJ A

ponedjeljak, 27. ožujka 2017 Naslovnica | Riječ Načelnika | Mapa Weba | Kontakt
O Općini
Statut Općine
ISO Certifikat
Misija, Vizija, Cilj
Socijalna skrb
Općinska uprava
Mjesni odbori
Prostorno planiranje
Gospodarstvo
Udruge
Gospodarenje otpadom
Proračun za 2015.
Izmjene i dopune Proračuna za 2015.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2015.g.
Proračun Općine Sveta Nedelja za 2016. godinu
Proračun Općine Sveta Nedelja za 2017. godinu
PRISTUP INFORMACIJAMA
Javna nabava
Prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za izgradnju Dječjeg vrtića u naselju Vrećari

Općina Sveta Nedelja, kao javni naručitelj, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za nabavu radova na izgradnji Dječjeg vrtića u naselju Vrećari.

S tim u vezi obavještavaju se zainteresirani gospodarski subjekti da mogu dati svoj doprinos kvalitetnijoj pripremi i provedbi predmetnog postupka javne nabave te odabiru najkvalitetnije ponude za izgradnju dječjeg vrtića na način da sudjeluju u prethodnom savjetovanju koje se provodi u razdoblju od 08. ožujka 2017. godine do 17. ožujka 2017. godine, sve kako je to navedeno u Obavijesti i Javnom pozivu na prethodno savjetovanje koji se, uz preostalu dokumentaciju nalaze u privitku.

Datum: 7.3.2017.
Pregled sklopljenih ugovora za 2016. godinu
Datum: 2.3.2017.
Sprječavanje sukoba interesa u smislu odredbe članka 76. Zakona o javnoj nabavi

Prema odredbi članka 75. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16.) naručitelj je obvezan poduzeti prikladne mjere da učinkovito spriječi, prepozna i ukloni sukobe interesa u vezi s postupcima javne nabave kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima.

S tim u vezi Općina Sveta Nedelja, kao javni naručitelj, u nastavku, a pozivom na odredbu članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi objavljuje

P O P I S

GOSPODARSKIH SUBJEKATA

S KOJIMA JE PREDSTAVNIK OPĆINE SVETA NEDELJA

TE S NJIM POVEZANA OSOBA U SUKOBU INTERESA

 

U smislu odredbe članka 76. stavka 1. i stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi predstavnik naručitelja Općine Sveta Nedelja – Općinski načelnik te s njim povezana osoba u sukobu je interesa te Općina Sveta Nedelja ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektom:

 

PA. GIAN. društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu

i ugostiteljstvo, sa sjedištem u Nedešćini, Jurazini 30.

Datum: 28.2.2017.
Plan nabave roba, radova i usluga Općine Sveta Nedelja za 2017. godinu
Datum: 10.2.2017.
III. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga Općine Sveta Nedelja za 2016. godinu
Datum: 1.12.2016.
 
 Novosti
 Pitanja i odgovori
 Galerija slika
 E-razglednice
» Anketa
Nema aktivne ankete
PUR
ISO
Anketa
Savjetovanje
Naslovnica | Riječ Načelnika | Mapa Weba | Kontakt
Copyright 2006 Općina Sveta Nedelja

Powered by Sigma-Elektronik d.o.o.