O
 P
 Ć
 I
 N
 A

S V E T A  N E D E LJ A

21. lipnja 2018. Naslovnica | Riječ Načelnika | Mapa Weba | Kontakt
O Općini
Statut Općine
ISO Certifikat
Misija, Vizija, Cilj
Socijalna skrb
Općinska uprava
Mjesni odbori
Prostorno planiranje
Gospodarstvo
Udruge
Gospodarenje otpadom
Proračun za 2015.
Izmjene i dopune Proračuna za 2015.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2015.g.
Proračun Općine Sveta Nedelja za 2016. godinu
Proračun Općine Sveta Nedelja za 2017. godinu
Proračun Općine Sveta Nedelja za 2018. godinu
PRISTUP INFORMACIJAMA
Narudžba sadnica vinove loze, maslina i voćaka

           Rok za predbilježbu za nabavu sadnica vinove loze, maslina i voćaka: 10.07.2009. -  30.09.2009.

           Može se naručiti najmanje 25 sadnica vinove loze i 5 sadnica voćaka po jednoj sorti.

           Upisivati se može u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveta Nedelja svaki radni dan od 8,00 do 12,00 sati.

           Za narudžbu svih sadnica potrebno je navesti katastarsku česticu i katastarsku općinu na kojoj se namjerava sadnja sadnica.

Datum: 7.7.2009.
PRVA, KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SVETA NEDELJA

REPUBLIKA HRVATSKA

URED DRŽAVNE UPRAVE U ISTARSKOJ ŽUPANIJI

PREDSTOJNIK

KLASA: 023-01/09-01/85

URBROJ: 2163-01-09-1

Pula, 01. lipanj 2009. godine

                                    VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA

                                     OPĆINE SVETA NEDELJA

           Temeljem odredbi čl.67. st. 1. i 2. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" br. 44/05) te Odluke  Središnjeg državnog ureda za upravu, Klasa: 023-01/05-01/118, Urbroj: 515-01/00-05-18 od 25. svibnja 2009. godine, sazivam

prvu, konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja

u ponedjeljak, 15. lipnja 2009. godine  u 19 00  sati

u   prostoriji vijećnice Općine Sveta Nedelja u Nedešćini, Nedešćina 86

sa slijedećim 

DNEVNIM REDOM

  1.  Utvrđivanje kvoruma 

  2.  Izbor Mandatne komisije

  3.  Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata izabranih
       članova Općinskog  vijeća

  4.  Utvrđivanje predsjedatelja sjednice

  5.  Polaganje svečane prisege članova Općinskog vijeća

  6.  Izbor Komisije za izbor i imenovanja

  7.  Izbor predsjednika i potpredsjednika  Općinskog vijeća

                  Pozivam vijećnike koji su izabrani na izborima 17. svibnja 2009. godine, sukladno Objavi Izbornog povjerenstva Općine Sveta Nedelja o rezultatima glasovanja za članove Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja, da se odazovu pozivu.

           U slučaju spriječenosti molimo da o tome izvjestite Jedinstveni upravni odjel Općine Sveta Nedelja na telefon  865-631  ili putem faxa 865-600.

 

                  Po ovlaštenju Vlade RH                                   

                            PREDSTOJNIK   
                   Mladen Tomljanović v.r.

 

 

Datum: 3.6.2009.
Javni uvid i javna rasprava po Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Nedešćina I - II

Na temelju članka 85. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07.) i Odluke Poglavarstva Općine Sveta Nedelja KLASA: 022-05/09-01/4, URBROJ: 2144/03-01-09-7, od 30. ožujka 2009. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Sveta Nedelja objavljuje

JAVNI UVID I JAVNU RASPRAVU

PO PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

PODUZETNIČKE ZONE NEDEŠĆINA I - II

 

 1. Objavljuje se javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone Nedešćina I - II.
 2.  

 3. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone Nedešćina I - II bit će izložen na javni uvid od 18.05.2009. do 01.07.2009. godine, radnim danom u vremenu od 8,00 do 12,00 sati u prostorijama Vijeća Općine Sveta Nedelja, Nedešćina 103.
 4.  

 5. Javno izlaganje Prijedloga Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone Nedešćina I - II održat će se u ponedjeljak, 1. lipnja 2009. godine u 10,00 sati u vijećnici Općine Sveta Nedelja, Nedešćina 103.
 6.  

 7. Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone Nedešćina I - II mogu se dostavljati od 18.05.2009. do 01.07.2009. godine na adresi: Općina Sveta Nedelja - Jedinstveni upravni odjel, Nedešćina 103, 52221 Nedešćina, ili u Knjigu primjedbi koja će biti izložena uz Prijedlog plana.
 8.  

 9. Prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja jer se u protivnom neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
 10.  

 11. Za sve informacije zainteresirani se mogu obratiti Jedinstvenom upravnom odjelu na telefon 865-631 radnim danom od 8,00 do 12,00 sati.
 12.  

Datum: 5.5.2009.
dežurstvo Općinskog izbornog povjerenstva

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

ZA OPĆINU  

SVETA NEDJELJA

Klasa:

Urbroj:

Datum: 17. travanj 2009. godine

  

  Predmet: Obavijest

Općinsko izborno povjerenstvo za općinu SVETA NEDJELJA organizira dežurstvo kako slijedi:

20. - 24. travanj  (ponedjeljak - petak)  0900 - 1500

25. i 26. travanj (subota i nedjelja)         0900 - 1400

27. travanj (ponedjeljak)                         0900 - 2400     

Kontakt osoba: Vitomir Černjul, tel. 091 12 46 810

 

Predsjednik Općinskog izbornog povjerenstva

za općinu Sveta Nedjelja

 

Vitomir Černjul v.r.
Datum: 17.4.2009.
prethodna rasprava o nacrtu prijedloga Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Nedešćina I - II
 1. Prethodna rasprava i javni uvid u Nacrt prijedloga Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Nedešćina I - II održat će se u vijećnici Općine Sveta Nedelja dana 20. travnja 2009. godine u 12,00 sati
 2. Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na Nacrt prijedloga UPU Poduzetničke zone Nedešćina I - II mogu se dostaviti u tijeku roka predviđenog za prethodnu javnu raspravu, zaključno do 4. svibnja 2009. godine.
 3. Nositelj aktivnosti u provođenju javne rasprave je Jedinstveni upravni odjel Općine Sveta Nedelja.
Datum: 9.4.2009.
 
 Novosti
 Pitanja, prijedlozi i primjedbe
 Galerija slika
 E-razglednice
» Anketa
Nema aktivne ankete
Izbori
Izbori
PUR
ISO
Anketa
Savjetovanje
Naslovnica | Riječ Načelnika | Mapa Weba | Kontakt
Copyright 2006 Općina Sveta Nedelja

Powered by Sigma-Elektronik d.o.o.