O
 P
 Ć
 I
 N
 A

S V E T A  N E D E LJ A

13. prosinca 2018. Naslovnica | Riječ Načelnika | Mapa Weba | Kontakt
O Općini
Statut Općine
ISO Certifikat
Misija, Vizija, Cilj
Socijalna skrb
Općinska uprava
Mjesni odbori
Prostorno planiranje
Gospodarstvo
Udruge
Gospodarenje otpadom
Proračun za 2015.
Izmjene i dopune Proračuna za 2015.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2015.g.
Proračun Općine Sveta Nedelja za 2016. godinu
Proračun Općine Sveta Nedelja za 2017. godinu
Proračun Općine Sveta Nedelja za 2018. godinu
PRISTUP INFORMACIJAMA
2. redovna sjednica Općinskog vijeća

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SVETA NEDELJA

Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/09-01/3

URBROJ: 2144/03-01-09-1

Nedešćina, 7. srpnja 2009.

                                                               ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                              OPĆINE SVETA NEDELJA

                                                              - SVIMA

          Na temelju članka 101. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja ("Službene novine Općine Sveta Nedelja", broj 7/01 - pročišćeni tekst i 12/06.) sazivam drugu redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja,

          za  PONEDJELJAK, 20. srpnja 2009. godine, u prostorijama VIJEĆNICE OPĆINE SVETA NEDELJA, s početkom u 19,00 sati.

          Za rad sjednice predlažem slijedeći

Dnevni red

1.   Donošenje Statuta Općine Sveta Nedelja

2.   Donošenje Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja

3.   Donošenje Odluke o osnivanju, sastavu i djelokrugu radnih tijela Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja

4.   Donošenje Odluke o plaći i drugim primanjima dužnosnika, djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela i članova predstavničkih tijela Općine Sveta Nedelja

5.   Donošenje Zaključka o vrijednosti osnovice za obračun plaća dužnosnika i djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveta Nedelja

6.   Donošenje Rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Sveta Nedelja

7.   Usvajanje Izvještaja o ostvarenju Proračuna Općine Sveta Nedelja za razdoblje siječanj - lipanj 2009. godine

8.   Pitanja i prijedlozi vijećnika.

          Molimo vijećnike da se pozivu odazovu, a u slučaju spriječenosti izostanak opravdaju na telefon 865-631.

                                                                                          PREDSJEDNIK

                                                                                       Općinskog vijeća:

                                                                                         Enco Mohorović

Ad 1-7) - materijal se dostavlja uz poziv

Napomena:

Molimo vijećnike da najkasnije 5 dana prije saziva sjednice dostave Jedinstvenom upravnom odjelu primjedbe i prijedloge na materijale iz dnevnog reda.
Datum: 14.7.2009.
Poziv iznajmljivačima turističkih kapaciteta u privatnom smještaju na Osnivačku skupštinu Udruge iznajmljivača

POZIVAMO sve registrirane iznajmljivače turističkih kapaciteta u privatnom smještaju na području Općine Sveta Nedelja, da dana 21.7.2009. godine u 17,00 sati, u prostorijama Općine Sveta Nedelja, Nedešćina 103, prisustvuju osnivačkoj skupštini:

UDRUGE IZNAJMLJIVAČA TURISTIČKIH KAPACITETA U PRIVATNOM SMJEŠTAJU OPĆINE SVETA NEDELJA

Registracija članova udruge vršit će se neposredno prije početka osnivačke skupštine u prostorijama Općine Sveta Nedelja 15,30 - 16,30 h. Svi registrirani privatni iznajmljivači imaju pravo: prisustva, kandidiranja i glasanja za sljedeća tijela udruge: Predsjednika Udruge, Izvršni odbor i Nadzorni odbor.

Glasanje i registracija će biti dozvoljena samo uz predočenje osobne iskaznice.

Organizacijski odbor udruge:

Lili Mekiš

Verbanac Ornela

Maura Matošić

Rinaldo Radićanin

Za sve potrebne informacije zvati: Verbanac Ornelu 0959080211

                                                        Matošić Mauru 0915864243

 

 

Datum: 10.7.2009.
Smotra vina u Svetom Martinu

            Obavještavaju se svi vinari Općine Sveta Nedelja, Kršana, Raša, Pićna i Grada Labina da se priprema smotra vina za područje Labinštine.

            Mole se svi zainteresirani da u nedjelju 12. srpnja 2009. godine donesu uzorke vina u prostorije Općine Sveta Nedelja u Nedešćini, od 8,00 do 12,00 sati.

            Za svaki uzorak vina (crno ili bijelo) treba donijeti dvije boce od 0,70 l.

            Uzorci se šalju u Institut Poreč na kemijsku analizu.

            Smotra vina predviđa se 26.7.2009. godine u Svetom Martinu.

Datum: 10.7.2009.
Narudžba sadnica vinove loze, maslina i voćaka

           Rok za predbilježbu za nabavu sadnica vinove loze, maslina i voćaka: 10.07.2009. -  30.09.2009.

           Može se naručiti najmanje 25 sadnica vinove loze i 5 sadnica voćaka po jednoj sorti.

           Upisivati se može u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveta Nedelja svaki radni dan od 8,00 do 12,00 sati.

           Za narudžbu svih sadnica potrebno je navesti katastarsku česticu i katastarsku općinu na kojoj se namjerava sadnja sadnica.

Datum: 7.7.2009.
PRVA, KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SVETA NEDELJA

REPUBLIKA HRVATSKA

URED DRŽAVNE UPRAVE U ISTARSKOJ ŽUPANIJI

PREDSTOJNIK

KLASA: 023-01/09-01/85

URBROJ: 2163-01-09-1

Pula, 01. lipanj 2009. godine

                                    VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA

                                     OPĆINE SVETA NEDELJA

           Temeljem odredbi čl.67. st. 1. i 2. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" br. 44/05) te Odluke  Središnjeg državnog ureda za upravu, Klasa: 023-01/05-01/118, Urbroj: 515-01/00-05-18 od 25. svibnja 2009. godine, sazivam

prvu, konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja

u ponedjeljak, 15. lipnja 2009. godine  u 19 00  sati

u   prostoriji vijećnice Općine Sveta Nedelja u Nedešćini, Nedešćina 86

sa slijedećim 

DNEVNIM REDOM

  1.  Utvrđivanje kvoruma 

  2.  Izbor Mandatne komisije

  3.  Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata izabranih
       članova Općinskog  vijeća

  4.  Utvrđivanje predsjedatelja sjednice

  5.  Polaganje svečane prisege članova Općinskog vijeća

  6.  Izbor Komisije za izbor i imenovanja

  7.  Izbor predsjednika i potpredsjednika  Općinskog vijeća

                  Pozivam vijećnike koji su izabrani na izborima 17. svibnja 2009. godine, sukladno Objavi Izbornog povjerenstva Općine Sveta Nedelja o rezultatima glasovanja za članove Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja, da se odazovu pozivu.

           U slučaju spriječenosti molimo da o tome izvjestite Jedinstveni upravni odjel Općine Sveta Nedelja na telefon  865-631  ili putem faxa 865-600.

 

                  Po ovlaštenju Vlade RH                                   

                            PREDSTOJNIK   
                   Mladen Tomljanović v.r.

 

 

Datum: 3.6.2009.
 
 Novosti
 Pitanja, prijedlozi i primjedbe
 Galerija slika
 E-razglednice
» Anketa
Nema aktivne ankete
Izbori
Izbori
PUR
ISO
Anketa
Savjetovanje
Naslovnica | Riječ Načelnika | Mapa Weba | Kontakt
Copyright 2006 Općina Sveta Nedelja

Powered by Sigma-Elektronik d.o.o.