O
 P
 Ć
 I
 N
 A

S V E T A  N E D E LJ A

13. prosinca 2018. Naslovnica | Riječ Načelnika | Mapa Weba | Kontakt
O Općini
Statut Općine
ISO Certifikat
Misija, Vizija, Cilj
Socijalna skrb
Općinska uprava
Mjesni odbori
Prostorno planiranje
Gospodarstvo
Udruge
Gospodarenje otpadom
Proračun za 2015.
Izmjene i dopune Proračuna za 2015.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2015.g.
Proračun Općine Sveta Nedelja za 2016. godinu
Proračun Općine Sveta Nedelja za 2017. godinu
Proračun Općine Sveta Nedelja za 2018. godinu
PRISTUP INFORMACIJAMA
Misija, vizija, cilj

MISIJA

Naša misija jeste da u zakonskim okvirima osiguramo uvjete za održivi život na prostoru Općine Sveta Nedelja težeći za stalnim poboljšanjem kako životnih uvjeta tako i svih ostalih koji izravno ili neizravno utječu na kvalitetu života na ovom području.

Pri tom će posebna pozornost i svi raspoloživi materijalni i kadrovski resursi biti usmjereni na poboljšanje:

- uređenja naselja i stanovanje,

- prostornog i urbanističkog planiranja,

- komunalne djelatnosti,

- brige o djeci,

- socijalne skrbi,

- primarne zdravstvene zaštite,

- odgoja i osnovnog obrazovanja,

- kulture, tjelesne kulture i sporta,

- zaštite potrošača,

- zaštite i unapređenje prirodnog okoliša,

- protupožarne i civilne zaštitu

- prometa na našem području,

- ostale poslove sukladno posebnim zakonima te

- rada i učinkovitost rada svih zaposlenika Općinske uprave kao i odnosa prema građanima sukladno visokim standardima etičkog i profesionalnog ponašanja.

U cilju ostvarenja misije svi zaposlenici i izvršna vlast Općine Sveta Nedelja spremni su nesebično i požrtvovno obavljati sve povjerene im poslove , konstantno se obrazujući s ciljem postizanja što učinkovitijeg, etičnog i profesionalnog obavljanja poslova na dobrobit svih građana.

VIZIJA

U budućnosti Općinu Sveta Nedelja vidimo kao poželjno mjesto za život u kojem će se održivi razvoj temeljiti na razvoju industrije i poduzetništva, turizmu, poljoprivredi, agroturizmu, ali i ostalim servisnim djelatnostima za potrebe turizma, s riješenom društvenom i komunalnom infrastrukturom s očuvanim okolišem. U tom smislu, koristeći se našim prednostima koje proizlaze iz prirodne ljepote kraja, dobro prometne povezanosti, uz vrijedne i marljive ljude, te otklanjanjem nedostataka kroz prostorno uređenje, gospodarsku revitalizaciju te promjenama i u svim ostalim segmentima života, a posebno društvenom, kulturnom, obrazovnom i komunalnom, uz maksimalno zalaganje i profesionalizaciju zaposlenika i izvršne vlasti, poboljšanje uvjete života i rada zapošljavanjem radno sposobnog stanovništva, a sukladno tome i ostvarenje boljeg i kvalitetnijg život kroz ispunjenje svih civilizacijskih potreba stanovništva koje je, trenutni tehnološki i gospodarski potencijal razvijenih europskih regija i lokalne samouprave, omogućio svojim građanima.

1.1. POLITIKA KVALITETE

Općinska uprava prihvaća i preuzima odgovornost za potpuno zadovoljstvo svojih sugrađana i gostiju, kao i svojih poslovnih partnera, što ostvarujemo praćenjem modernih tehnologija upravljanja lokalnom samoupravom, kao i kroz kontinuirano obrazovanje naših kadrova.

Prema našim građanina i gostima ponašat ćemo se kao prema poslovnim partnerima i prijateljima vodeći računa da njihovo zadovoljstvo našim uslugama i radom, kao i životom i radom na našem području budu naš cilj i zadaća koju ćemo kontinuirano provoditi i poboljšavati. Naši građani i gosti predmet su naše kontinuirane profesionalne brige kroz iskazanu punu pažnju u svrhu zadovoljenja svih njihovih potreba i očekivanja, uz održavanje najvišeg standarda kvalitete naših usluga, koje u trenutnim uvjetima možemo postići.

Cilj naše politike kvalitete je: pružiti našim građanima i gostima uslugu kakva se i od nas očekuje, imajući u vidu postojeće okruženje, tehnološki i gospodarski potencijal kao i sve postojeće zakonske propise. Ostvarenje naše fundamentalne misije, a to je potpuno zadovoljstvo naših građana, gostiju i naših partnera kroz dugoročnu obostrano korisnu poslovnu suradnju, naš je cilj i svakodnevna zadaća.

Kvaliteta rada svakog našeg zaposlenika, a i vanjskog suradnika dok obavlja poslove za nas, pretpostavka je i cilj koji si pred sebe postavlja općinska uprava. Osiguranje kvalitete stoga prati naše usluge na svim razvojnim, pripremnim i realizatorskim fazama, do izvršenja naše usluge ili zadaće, kao i njezino kontinuirano praćenje i vrednovanje.

Odgovornost za kvalitetu snosi svaki naš zaposlenik, vanjski suradnik i kooperant.

Politika kvalitete ugrađena je u sve poslovne procese i ona je obvezujuća za sve zaposlenike i vanjske suradnike.

Politiku kvalitete ostvariti ćemo dosljednom primjenom slijedećih načela:

- osigurati politički i institucionalni okvir za učinkovito pružanje usluga našim korisnicima,

- održavati kvalitetnu komunikaciju sa institucijama, organizacijama, gospodarstvom i građanima – korisnicima naših usluga,

- stvarati kvalitetne i održive razvojne planove i projekte koji će osigurati prosperitet općini i njenim građanima,

- održavati pozitivnu i realnu sliku u javnosti vezano na aktivnosti općinskih tijela,

- zapošljavati stručne i ambiciozne djelatnike koji će imati mogućnosti i obvezu stalnog usavršavanja,

- primjenjivati i stalno poboljšavati djelotvornost sustava upravljanja kvalitetom temeljenog na zahtjevima međunarodne norme ISO 9001 i smjernicama za lokalnu samoupravu IWA-4.Nedešćina, 14. kolovoza 2013.

OPĆINSKI NAČALNIK:
Gianvlado Klarić

 
 Novosti
 Pitanja, prijedlozi i primjedbe
 Galerija slika
 E-razglednice
» Anketa
Nema aktivne ankete
Izbori
Izbori
PUR
ISO
Anketa
Savjetovanje
Naslovnica | Riječ Načelnika | Mapa Weba | Kontakt
Copyright 2006 Općina Sveta Nedelja

Powered by Sigma-Elektronik d.o.o.