O
 P
 Ć
 I
 N
 A

S V E T A  N E D E LJ A

utorak, 17. listopada 2017 Naslovnica | Riječ Načelnika | Mapa Weba | Kontakt
O Općini
Statut Općine
ISO Certifikat
Misija, Vizija, Cilj
Socijalna skrb
Općinska uprava
Mjesni odbori
Prostorno planiranje
Gospodarstvo
Udruge
Gospodarenje otpadom
Proračun za 2015.
Izmjene i dopune Proračuna za 2015.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2015.g.
Proračun Općine Sveta Nedelja za 2016. godinu
Proračun Općine Sveta Nedelja za 2017. godinu
PRISTUP INFORMACIJAMA
Jedinstveni upravni odjel

OPĆINA SVETA NEDELJA
Nedešćina 103, 52231 Nedešćina
Adresa za dostavu putem pošte: Općina Sveta Nedelja, p.p. 10, 52231 Nedešćina
Telefon 052 865-631, 052 865-008, fax 052 865-600
E-mail adresa  e-mail info@sv-nedelja.hr
OIB 84615779206
IBAN HR1323400091843200009

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Vitaljano Beletić - v.d. pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Telefon 052 880-395, 052 865-631 (interni 5)
e-mail procelnik@sv-nedelja.hr

Sandra Jakačić - samostalni upravni referent za financije i naplatu općinskih prihoda
Telefon 052 880-311, 052 865-631 (interni 3)
e-mail racunovodstvo@sv-nedelja.hr

Ivona Kiršić - referent za računovodstvo i financije
Telefon 052 880-625, 865-631 (interni 4)
e-mail racunovodstvo.ivona@sv-nedelja.hr

Referent za gospodarstvo i društvene djelatnosti
Telefon 052 865-631 (interni 2)
e-mail komunalna-sluzba@sv-nedelja.hr
Avelino Faraguna - komunalni djelatnik

Orijana Kos - administrativni tajnik
Telefon 052 880-392, 052 865-631 (interni 1) e-mail info@sv-nedelja.hr

 
 Novosti
 Pitanja i odgovori
 Galerija slika
 E-razglednice
» Anketa
Nema aktivne ankete
Izbori
Izbori
PUR
ISO
Anketa
Savjetovanje
Naslovnica | Riječ Načelnika | Mapa Weba | Kontakt
Copyright 2006 Općina Sveta Nedelja

Powered by Sigma-Elektronik d.o.o.