Novosti

26.1.2022.

Objava javne rasprave o prijedlogu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveta Nedelja


Javna rasprava o prijedlogu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveta Nedelja (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana) provest će se od 03. veljače 2022. godine do 14. veljače 2022. godine.

Javni uvid u prijedlog Izmjena i dopuna Plana iz ove Objave može se izvršiti:

-      na oglasnoj ploči u zgradi Općine Sveta Nedelja,  od  03. veljače 2022. godine do 14. veljače 2022.  godine, i to: ponedjeljkom, utorkom, srijedom, četvrtkom i petkom od 8,30 do 11,30 sati, uz pridržavanje svih epidemioloških mjera vezanih za COVID-19,

-        na web stranici  Općine Sveta Nedelja: www.sv-nedelja.hr,

 

Javno izlaganje o prijedlogu Izmjena i dopuna Plana za predstavnike javnopravnih tijela i sve zainteresirane održat će se u Nedešćini, Nedešćina 103 (Vijećnica Općinskog vijeća), u četvrtak, 10. veljače 2022. godine sa početkom u 18,00 sati.


DETALJNIJE U PRILOŽENOJ OBAVIJESTI O JAVNOJ RASPRAVI.


26.1.2022.

Najava 7. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja - u ponedjeljak, 31.1.2022. godine u 18,30 sati


20.1.2022.

Objavljen je Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge u području sporta, sredstvima iz Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu

Obavještavaju se zainteresirane udruge iz područja sporta da je Općina Sveta Nedelja raspisala i objavila Javni poziv za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge iz područja sporta, sredstvima iz Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu.

Zadnji dan roka za podnošenje prijava je 21. veljače 2022. godine u 12:00 sati.

Tekst Javnog poziva i cjelokupna natječajna dokumentacija nalaze se ovdje.


20.1.2022.

Objavljen Javni poziv za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge u području kulture, socijalne skrbi i poljoprivrede, sredstvima iz Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu

Obavještavaju se zainteresirane udruge iz područja kulture, socijalne skrbi i poljoprivrede da je Općina Sveta Nedelja raspisala i objavila Javni poziv za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge u području kulture, socijalne skrbi i poljoprivrede, sredstvima iz Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu.

Zadnji dan roka za podnošenje prijava je 21. veljače 2022. godine u 12:00 sati.

Tekst Javnog poziva i cjelokupna natječajna dokumentacija nalaze se ovdje.


19.1.2022.

Objavljen Godišnji plan raspisivanja javnog poziva za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge, sredstvima iz Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2022. godine

Objavljen Godišnji plan raspisivanja javnog poziva za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge, sredstvima iz Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2022. godine

Temeljem članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15 i 37/21), a sukladno članku 32. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14 i 70/17) Općina Sveta Nedelja objavljuje Godišnji plan raspisivanja javnog poziva za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge, sredstvima iz Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu. 

Općina Sveta Nedelja tijekom 2022. godine raspisat će dva javna poziva za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge na način da će se jednim obuhvatiti financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija u području kulture, u području socijalne skrbi i u području poljoprivrede, a drugim u području sporta.

Više ovdje 


17.1.2022.

Sterilizacija mačaka u Istri po akcijskim cijenama

Vezani dokumenti
Tip Naziv Opis
Informacija

11.1.2022.

Obavijest o područjima bez električnog napajanja

Zbog radova na SN mreži područje Klapčići, Jurazini, Eržišće, Matjašići, Čambarelići, Šumber, Balarini, Grašići, Donada, Radovići, bit će bez električnog napajanja 13.1.2022. godine u vremenu od 8,30 do 12,00 sati.5.1.2022.

Akti sa 6. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja održane 21. prosinca 2021. godine

Vezani dokumenti
Tip Naziv Opis
Zapisnik sa 5. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe Općine Sveta Nedelja za razdoblje siječanj - studeni 2021. godine
II Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
II Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina javne namjene za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu
II Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu
Proračun Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu
Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina javne namjene za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu
Program poticanja razvoja malog gospodarstva za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu
Program izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih pratećih dokumenata za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu
Socijalni program Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu
Program javnih potreba u kulturi Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu
Program javnih potreba u sportu Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu
Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Sveta Nedelja u 2022. godini
Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnom redu
Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Sveta Nedelja

24.12.2021.

SRETAN BOŽIĆ

SRETAN BOŽIĆ


Općina Sveta Nedelja

  • Nedešćina 103
    52231 Nedešćina
  • Telefon: 052 865-631, 052 865-008
  • Fax: 052 865-600
  • Email: info@sv-nedelja.hr
ISO certifikat Općine Sveta Nedelja