Novosti

15.5.2024.

Otvoren natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveta Nedelja

Javni natječaj objavljen je u Narodnim novinama br. 56/24.

Na ovoj web stranici pod Info: Natječaji nalazi se tekst Javnog natječaja te Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, te pravni i drugi izvori za provjeru znanja i sposobnosti.


3.5.2024.

Otvoreni natječaji za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveta Nedelja

Javni natječaji objavljeni su u Narodnim novinama br. 52/24.

Na ovoj web stranici pod Info: Natječaji nalazi se tekst Javnih natječaja te Opisi poslova radnog mjesta, podaci o plaći, načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, te pravni i drugi izvori za provjeru znanja i sposobnosti.25.4.2024.

Obavijest o održanoj vježbi evakuacije i spašavanja u Osnovnoj školi " Vitomir Širola Pajo" u Nedešćini

Obavijest o održanoj vježbi evakuacije i spašavanja u Osnovnoj školi " Vitomir Širola Pajo" u Nedešćini

Vježba civilne zaštite „ŠKOLA 2024“

25. 04. 2024.

U  četvrtak,  25.  travnja  2024.  godine  u  Osnovnoj  školi  „Vitomir Širola - Pajo“ Nedešćina u Nedešćini održana je vježba civilne zaštite s temom evakuacija i spašavanje u slučaju nesreće.

Cilj vježbe bila je praktična provjera funkcionalnosti rješenja iz Plana djelovanja civilne zaštite Općine Sveta Nedelja u slučaju njegovog aktiviranja, provjera funkcionalnosti Plana evakuacije i spašavanja Osnovne škole „Vitomir Širola - Pajo“ Nedešćina te provjera organiziranosti, opremljenosti i stručne osposobljenosti svih sudionika u vježbi.

Osim osposobljenosti učitelja i drugih djelatnika Osnovne škole za postupanje u izvanrednim situacijama te valjanosti predviđenih pravaca evakuacije, promatrao se i postupak intervencije žurnih službi te eventualna potreba mijenjanja Plana evakuacije i spašavanja kako bi postao još operativniji.

Neposredno prije izvođenja vježbe prethodila je edukacija iz područja civilne zaštite za učenike 1. i 2. razreda Osnovne škole, a koju su obavili djelatnici Ravnateljstva civilne zaštite - Službe civilne zaštite Pazin.

U  pripremi,  organizaciji  i  koordinaciji  vježbe  sudjelovali  su, osim organizatora Općine Sveta Nedelja i suradnika te Osnovne škole, također i članovi Stožera civilne zaštite Općine Sveta Nedelja kroz Upravljačku skupinu za pripremu i provođenje vježbe te djelatnici Ravnateljstva civilne zaštite - Službe civilne zaštite Pazin, djelatnici Javne vatrogasne postrojbe Labin, Dobrovoljno vatrogasno društvo Općine Sveta Nedelja i Gradsko društvo Crvenog križa Labin.

Prema scenariju vježbe, u školskoj radionici došlo je do pojave dima i vatre na električnoj instalaciji te je izbio požar koji se vrlo brzo proširio na cijelu radionicu, a prijetio je proširenju na kotlovnicu i gornje katove škole. Ravnateljica (voditeljica evakuacije/voditeljica vježbe) uputila je poziv putem broja 112 - obavješćuje operativne snage o nastalom događaju te  nalaže potpunu evakuaciju učenika i osoblja. Poštujući Plan evakuacije i spašavanja, osobe koje su se zatekle u zgradi napustile su školu. Učiteljica osposobljena za pružanje prve pomoći na zbornom mjestu spremna je pružiti prvu pomoć ozlijeđenim učenicima. Na zbornom mjestu za evakuaciju obavljena je prozivka i utvrđeno je brojno stanje te je utvrđeno da je dvoje učenika ostalo u zgradi škole, da ne mogu izaći iz zgrade i da su možda ozlijeđeni. O okolnostima u školi ravnateljica izvješćuje vatrogasce koji su u međuvremenu došli na intervenciju. Brzom intervencijom vatrogasaca učenici su pronađeni te su izvučeni na sigurno mjesto. Vatrogasci predaju dvije evakuirane učenice ekipi hitne medicinske pomoći koja je po dojavi također u međuvremenu došla na intervenciju. Potporu i prvu pomoć učenicama pružio je interventni tim Gradskog društva Crvenog križa Labin te učiteljica Osnovne škole osposobljena za pružanje prve pomoći, dok je djelatnik Policijske uprave Istarske, Policijske postaje Labin osiguravao mjesto događaja.

Vježba je trajala oko 30 minuta.

U vježbi je sudjelovalo 129 učenika te 35 učitelja i drugih djelatnika Osnovne škole, 8  vatrogasaca sa 4 vozila iz Javne vatrogasne postrojbe Labin i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Općine Sveta Nedelja, 1 djelatnik Policijske uprave Istarske, Policijske postaje Labin, 2 djelatnika s 1 vozilom iz Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije, Ispostava Labin, 2 djelatnika Interventnog tima Gradskog društva Crvenog križa Labin, predstavnici Općine Sveta Nedelja i djelatnici Ravnateljstva  civilne zaštite - Službe civilne zaštite Pazin.

U vježbi su komunikacijski sudjelovali i Županijski centar 112, Prijavno dojavna jedinica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije (194), Operativno komunikacijski centar Policijske uprave Istarske (192) te Vatrogasni operativni centar Javne vatrogasne postrojbe Labin (193) koji su djelovali sukladno standardnim operativnim postupcima.

Nakon provedene vježbe održana je analiza vježbe s ocjenom uspješnosti i prijedlozima za poboljšanje sigurnosti učenika, učitelja i djelatnika Osnovne škole.

Sve službe pokazale su spremnost reagiranja na izvanredne događaje u zadanim vremenskim okvirima, a pravci evakuacije unesrećenih pokazali su se ispravnim. Zaključno je pozdravljena dobra suradnja i usklađenost između sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite.


19.4.2024.

OBAVIJEST O IZVOĐENJU VJEŽBE EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA U OSNOVNOJ ŠKOLI „VITOMIR ŠIROLA – PAJO“ NEDEŠĆINA U NEDEŠĆINI

U četvrtak, 25. travnja 2024. godine, s početkom u 10:00 sati održat će se vježba evakuacije i spašavanja u Osnovnoj školi „Vitomir Širola – Pajo“ Nedešćina u Nedešćini.

Vježba će se održati pod nazivom vježba civilne zaštite „ŠKOLA 2024“.

Osnovna svrha vježbe je prikazati mogućnost intervencije u gašenju požara i spašavanju ozlijeđenih osoba spasilačkim metodama, njenom zbrinjavanju, postupcima izvješćivanja i brzini evakuacije učenika, učitelja i drugih djelatnika Osnovne škole.

Cilj vježbe je praktična provjera funkcionalnosti Plana evakuacije i spašavanja Osnovne škole „Vitomir Širola – Pajo“ Nedešćina te provjera organiziranosti, opremljenosti i stručne osposobljenosti svih sudionika u vježbi.

U vježbi će sudjelovati: Stožer civilne zaštite Općine Sveta Nedelja, JVP Labin, DVD Općine Sveta Nedelja, PP Labin, Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije,  Ispostava Labin i GDCK Labin.

 OPĆINA SVETA NEDELJA


19.4.2024.

Obavijest Udruge Agropićan

Prikupljanje AMBALAŽNOG OTPADA SZB ZA POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA KOJA TREBAJU IMATI OVJERENI PRATEĆI LIST KAO DOKAZ DA SU OTPAD ZBRINULI NA ZAKONOM PROPISAN NAČIN će se vršiti 30.04.2024.g. od 9,00 do 11,00 sati na trgu u Pićnu.

U sklopu projekta se sakuplja samo prazna primarna/opasna ambalaža navedenih distributera i proizvođača koji financiraju projekt. Transportna ambalaža kao niti ambalaža drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja (npr. ambalaža od mineralnih gnojiva) se ne prihvaća. Korisnicima je osiguran besplatni povrat prazne ambalaže isključivo ovih tvrtki: AgroChem-Maks, Agroavant, Agronom, Albaugh TKI* (Pinus Agro), Agrozov, BASF Croatia, Bayer Crop Science* (Monsanto), Certis Belchim HR* (Orchem), Chromos Agro, Corteva Agriscience* (Dow AgroSciences), Euroazijski pesticidi, Nufarm, Florel, Novag Agrochemicals* (Genera), Stockton, Syngenta Agro. Molim da ovu informaciju podijelite sa svima u svojem okruženju a znate da bi im informacija bila od važnosti.


16.4.2024.

Obavijest udruženja obrtnika Labin o radionicama o osnovama korištenja programa Excela

Temeljem iskazanog interesa naših članova organizira se radionica o osnovama korištenja programa Excela - naprednog alata koji pruža bezbroj mogućnosti, a koristan je i za izračune i praćenje gotovo bilo koje vrste informacija.

Kada? Petak, 19.travnja 2024. u 17:30 sati

Gdje? U prostorijama PO učilišta Labin na adresi Istarska 1 Labin (II kat)

Prijavnica :
https://admin.uolabin.hr/wp-content/uploads/2024/04/PRIJAVNICA-Excel.docx

O predavaču:

Žarko Srzić svojim edukacijama kao instruktor digitalnih tehnologija nastoji približiti digitalne tehnologije osobama koje žele povećati svoju produktivnost i smanjiti stres. Podučava osobito digitalne alate koji su u širokoj upotrebi. Pobornik je brzih coaching edukacija koje u kratkom roku vode do znanja koje se odmah može primijeniti. Nakon edukacija pruža podršku i savjete kako bi edukacijski proces donio željene rezultate. Smatra da tehnologija treba biti u službi čovjeka, a ne dodatno opterećenje.


16.4.2024.

OBAVIJEST O OBJAVLJENOJ DOKUMENTACIJI ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI ZA PREDMET NABAVE: RADOVI NA JAVNOJ RASVJETI ŠTRMAC DUBROVA

Nakon provedenog postupka javnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima Općina Sveta Nedelja pokrenula je otvoreni postupak  javne nabave za predmet nabave  Radovi na javnoj rasvjeti Štrmac – Dubrova. Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave https://eojn.hr/ a Dokumentacija o nabavi dostupna je pod brojem objave 2024/S F02-0003528. Rok za dostavu ponuda je 06.svibanj 2024.godine do 11:00 sati.11.4.2024.

Obavijest o otvorenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Sveta Nedelja za 2024. godinu

Nacrt Plana Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Sveta Nedelja za 2024. godinu kao i obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete pronaći na web stranici Općine Sveta Nedelja,  Savjetovanje s javnošću, Otvorena savjetovanja, 2024. godina.


Općina Sveta Nedelja

  • Nedešćina 103
    52231 Nedešćina
  • Telefon: 052 865-631, 052 865-008
  • Fax: 052 865-600
  • Email: info@sv-nedelja.hr
ISO certifikat Općine Sveta Nedelja