Općina Sveta Nedelja

Novosti

27.7.2020.

Obavijest o objavljenom Pozivu na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveta Nedelja

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja objavilo je Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za imenovanje Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveta Nedelja.

 

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata možete pronaći na ovoj web stranici na izborniku Informacije, pod rubrikom Natječaji, odnosno na poveznici https://www.sv-nedelja.hr/Natjecaji


20.7.2020.

Obavijest o objavljenom Pozivu na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto viši referent za prostorno uređenje i gradnju

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja objavilo je Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjava formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveta Nedelja, na radno mjesto viši referent za prostorno uređenje i gradnju.

 

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata možete pronaći na ovoj web stranici na izborniku Informacije, pod rubrikom Natječaji, odnosno na poveznici https://www.sv-nedelja.hr/Natjecaji


14.7.2020.

Akti sa 26. redovne sjednice Općinskog vijeća

Vezani dokumenti
Tip Naziv Opis
Zapisnik sa 25. redovne elektroničke sjednice Općinskog vijeća
Zapisnik sa 1. izvanredne sjednice Općinskog vijeća
Zaključak kojim se prihvaća Izvješće o radu davatelja javne usluge TD 1. MAJ d.o.o. Labin
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2019. godinu
Odluka o raspodjeli rezultata za 2019. godinu
Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2019. godinu
Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
Izvršenje Programa izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih pratećih dokumenata za 2019. godinu
Izvršenje Programa izgradnje kapitalnih objekata predškolskog odgoja za 2019. godinu
Izvršenje Programa poticanja razvoja malog gospodarstva za 2019. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Sveta Nedelja za 2019. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u sportu za 2019.
Izvršenje Socijalnog programa Općine Sveta Nedelja za 2019. godinu
Odluka o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Labin i Područnoj vatrogasnoj zajednici Labin za izdavanja jamstva poslovnoj banci
Odluka o izmjeni Odluke o zaduživanju kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za financiranje kapitalnih projekata
Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveta Nedelja
Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti
Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju ugovora o povjerevanju obavljanja komunalne djelatnosti
Odluka o određivanju komunalne djelatnosti koja se može obavljati na temelju koncesije

2.7.2020.

Obavijest o raspisanim i objavljenim javnim natječajima za pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveta Nedelja i za višeg referenta za prostorno uređenje i gradnju

Objavljen je natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveta Nedelja te natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveta Nedelja na radno mjesto viši referent za prostorno uređenje i gradnju.

Oba javna natječaja objavljena su u „Narodnim novinama“, u broju 75/20. od 1. srpnja 2020. godine, Oglasni dio, natječaj za radna mjesta, stranica 6, pod rednim brojem 56. i 57.

Javne natječaje možete pronaći na ovoj web stranici na izborniku Informacije, pod rubrikom Natječaji odnosno na poveznici https://www.sv-nedelja.hr/Natjecaji

Prijave na objavljene javne natječaje sa prilozima mogu se podnijeti u roku od 8 dana od dana njihove objave u „Narodnim novinama“ odnosno do zaključno dana 9. srpnja 2020. godine.

Prijave na objavljene javne natječaje sa prilozima podnose se na adresu: Općina Sveta Nedelja, Jedinstveni upravni odjel, Nedešćina 103, 52231 Nedešćina, a mogu se dostaviti i osobno u pisarnicu Općine Sveta Nedelja.  


25.6.2020.

Poziv za 26. redovnu sjednicu Općinskog vijeća

Vezani dokumenti
Tip Naziv Opis
Poziv za 26. redovnu sjednicu Općinskog vijeća
Podnošenje Izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada Trgovačkog društva 1. Maj d.o.o. Labin za 2019. godinu
Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2019. godinu
Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2019. godinu
Prijedlog Izvršenja Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2019. godinu
Prijedlog Izvršenja Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
Prijedlog Izvršenja Programa izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih pratećih dokumenata za 2019. godinu
Prijedlog Izvršenja Programa izgradnje kapitalnih objekata predškolskog odgoja za 2019. godinu
Prijedlog Izvršenja Programa poticanja razvoja malog gospodarstva za 2019. godinu
Prijedlog Izvršenja Programa javnih potreba u kulturi Općine Sveta Nedelja za 2019. godinu
Prijedlog Izvršenja Programa javnih potreba u sportu za 2019. godinu
Prijedlog Izvršenja Socijalnog programa Općine Sveta Nedelja za 2019. godinu
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Labin i Područnoj vatrogasnoj zajednici Labin za izdavanje jamstva poslovnoj banci
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o zaduživanju kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj za financiranje kapitalnih projekata
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveta Nedelja
Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti
Prijedlog Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti
Prijedlog Odluke o određivanju komunalne djelatnosti koja se može obavljati na temelju koncesije

12.5.2020.

Izmjene i dopune PPUO Sveta Nedelja (Službene novine Općine Sveta Nedelja br. 06/20)


8.5.2020.

Akti sa 25. redovne elektroničke sjednice Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja održane 24. travnja 2020. godine20.4.2020.

25. redovna elektronička sjednica Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja, u petak, 24. travnja 2020. godine u 17,00 sati

Vezani dokumenti
Tip Naziv Opis
poziv


Općina Sveta Nedelja

  • Nedešćina 103
    52231 Nedešćina
  • Telefon: 052 865-631, 052 865-008
  • Fax: 052 865-600
  • Email: info@sv-nedelja.hr