Novosti


23.9.2022.

Obavijest o područjima bez napajanja električnom energijom

Na području Nedešćine, te Šumbera i Balarini  bit će prekid napajanja električnom energijom dana 23.9.2022. godine od 08:30 do 10:30 sati. 


23.9.2022.

Obilježavanje Dana Općine Sveta Nedelja

Općina  Sveta  Nedelja  dana  16.  listopada  2022.  godine  slavi svoj Dan – Dan Općine Sveta Nedelja 16. listopada (16. oktobra).

 

Ove godine Općina Sveta Nedelja taj će Dan obilježiti raznim događanjima koja će se odvijati dana 14, 15. i 16. listopada 2022. godine.

 

U subotu, dana 15. listopada 2022. godine, održati će se i prigodni sajam koji se ranijih godina tradicionalno održavao 16. listopada te će se u večernjim satima održati zabava u šatoru na školskom igralištu, pa se tim povodom daje slijedeća  


                                                                                                O B A V I J E S T 


Obavještavaju se i ujedno pozivaju sve zainteresirane fizičke i pravne osobe koje su registrirane za obavljanje gospodarskih djelatnosti, a koje svojim učešćem  žele  obogatiti  sadržaj odnosne javne manifestacije – sajma u Nedešćini da svoje zahtjeve za privremenim korištenjem javne površine za postavljanjem privremenih objekata i naprava (štandova) te prateće  opreme  podnesu  Jedinstvenom  upravnom  odjelu  Općine  Sveta  Nedelja  do dana 7. listopada 2022. godine.

 

Zahtjevi se mogu predati neposredno u pisarnici Općine Sveta Nedelja ili se mogu poslati elektroničkim putem na službenu e-mail adresu: info@sv-nedelja.hr ili poštom na adresu Općina Sveta Nedelja, 52231 Nedešćina, Nedešćina 103.

 

Sve obavijesti vezano uz podnošenje zahtjeva i dokumentacije koja se podnosi uz isti mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveta Nedelja na broj: 052 865 631.


16.9.2022.

IZVJEŠĆE SA 11. REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SVETA NEDELJA

U srijedu, 14. rujna 2022. godine, u prostorijama Vijećnice Općine Sveta Nedelja, s početkom u 18:00 sati, održana je 11. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja. Sjednici je prisustvovalo dvanaest od četrnaest vijećnika. Jednoglasno je usvojeno svih četrnaest točaka dnevnog reda.

Općinska načelnica Irene Franković podnijela je svoje Izvješće  o  radu  za razdoblje 1. siječanj - 30. lipanj 2022. godine. Također, podnesen je i   Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu. U razdoblju od 01.01.2022. do 30.06.2022. u Proračunu Općine ostvareni su prihodi i primici u visini od 7.508.970,52 kune te rashodi i izdaci u visini od 6.097.002,79 kuna, čime je ostvaren višak prihoda i primitaka u visini od 1.411.967,73 kune.

Donesene su i Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu kojim se planiraju rashodi i izdaci u visini od 22.607.589,00 kuna, prihodi i primici planiraju se u visini od 22.607.589,00 kuna a čine ih planirani prihodi i primici u visini od 20.070.271,67 kuna i  pridodan preneseni višak iz 2021. godine u visini od 2.537.731,33 kune. Uz rebalans Proračuna za 2022. godinu donesene su i izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina javne namjene za 2022. godinu, Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu, Programa poticanja razvoja malog gospodarstva za 2022. godinu, Programa izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih pratećih dokumenata za 2022. godinu, Socijalnog programa Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu i Programa javnih potreba u kulturi Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu.

Odlukom o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti – obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Sveta Nedelja poništen je provedeni postupak jer se na isti nitko nije prijavio.

Na sjednici su imenovani članovi Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga, te su donesene  Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sveta Nedelja i Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sveta Nedelja.


15.9.2022.

Javni poziv za dodjelu kompostera

Raspisan je Javni poziv za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje.

Na poveznici https://www.sv-nedelja.hr/Natjecaji možete pročitati Javni poziv i preuzeti obrazac zahtjeva.


14.9.2022.

Javni poziv na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu

Komisija za dodjelu priznanja Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja utvrdila je dana 13. rujna 2022. godine Javni poziv na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu.

 Tekst  Javnog  poziva   na   podnošenje  prijedloga  za  dodjelu  javnih  priznanja  Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu objavljen je i na Oglasnoj ploči Općine Sveta Nedelja dana 14. rujna 2022. godine te svi ovlašteni predlagatelji mogu prijedloge za dodjelu javnih priznanja Općine Sveta Nedelja dostaviti Komisiji za dodjelu priznanja najkasnije do dana 21. rujna 2022. godine.

 

Sve detaljnije informacije mogu se dobiti na telefon 052/865-631.

 


14.9.2022.

Poziv učenicima i studentima stipendistima Općine Sveta Nedelja

Pozivaju se svi učenici i studenti koji sa Općinom Sveta Nedelja imaju potpisani Ugovor o stipendiranju da, sukladno članku 16. Pravilnika o kriterijima za dodjelu stipendija učenicima i studentima Općine Sveta Nedelja („Službene novine Općine Sveta Nedelja“ broj 17/18. i 15/22) dostave pravovremeno Općini Sveta Nedelja potvrdu o upisu u naredni razred / studijsku godinu.

Učenici su navedenu potvrdu dužni dostaviti najkasnije do 30. rujna, a studenti najkasnije do 31. listopada 2022. godine, sve u cilju nastavka isplate stipendija za novu školsku/studijsku 2022./2023. godinu.


14.9.2022.

Obavijest - nagradne stipendije

Obavještavaju se učenici i studenti, stipendisti Općine Sveta Nedelja, da će Općina Sveta Nedelja izrazito uspješnim učenicima i studentima isplaćivati nagradne stipendije.

Pravo na jednokratnu nagradu (nagradnu stipendiju) u visini jedne mjesečne stipendije imaju:

-        učenici s prosječnom ocjenom  4,60 i više

-        studenti s prosječnom ocjenom 4,00 i više.

Mole se učenici i studenti da podnesu Zahtjev za isplatu nagradne stipendije, sa pripadajućom dokumentacijom o postignutoj ocjeni i to učenici najkasnije do 30. rujna 2022. godine, a studenti najkasnije do 31. listopada 2022. godine.


13.9.2022.

Obavijest o područjima bez napajanja električnom energijom

Na području Nedešćine, te Šumbera i Balarini  bit će prekid napajanja električnom energijom dana 14.9.2022. godine od 08:00 do 10:30 sati. Općina Sveta Nedelja

  • Nedešćina 103
    52231 Nedešćina
  • Telefon: 052 865-631, 052 865-008
  • Fax: 052 865-600
  • Email: info@sv-nedelja.hr
ISO certifikat Općine Sveta Nedelja