Općina Sveta Nedelja

Prostorno planiranje

Prostorni plan uređenja Općine Sveta Nedelja

(„Službene novine Općine Sveta Nedelja“, br. 03/05, 05/06, 02/08, 04/08-pročišćeni tekst, 10/12, 14/15, 16/15-pročišćeni tekst, 19/15, 03/16-ispravak i 04/16-pročišćeni tekst)

Tip Naziv Godina Link
Pročišćeni tekst odredbi za provođenje Prostornog plana Općine Sv.Nedelja 2016 Preuzmi
1A Korištenje i namjena površina 2015 Preuzmi
1B Promet, pošta, TK 2015 Preuzmi
2A Energetski sustav 2015 Preuzmi
2B Vodnogospodarski sustav i otpad 2015 Preuzmi
3A Područja posebnih uvjeta korištenja 2015 Preuzmi
3B Područja posebnih ograničenja 2015 Preuzmi
3C Područja posebnih mjera uređenja i zaštite 2015 Preuzmi
4A Građevinska područja 2015 Preuzmi
4B Građevinska područja 2015 Preuzmi
4C Građevinska područja 2015 Preuzmi
4D Građevinska područja 2015 Preuzmi
4E Građevinska područja 2015 Preuzmi
4F Građevinska područja 2015 Preuzmi
4G Građevinska područja 2015 Preuzmi
4H Građevinska područja 2015 Preuzmi
KARTOGRAM br.1 2015 Preuzmi
Katastarske općine
 • Kunj
 • Martinski
 • Nedešćina
 • Santalezi
 • Šumber
 • Cere

Općina Sveta Nedelja

 • Nedešćina 103
  52231 Nedešćina
 • Telefon: 052 865-631, 052 865-008
 • Fax: 052 865-600
 • Email: info@sv-nedelja.hr