Natječaji


14.9.2022.

Javni poziv na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu

Komisija za dodjelu priznanja Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja utvrdila je dana 13. rujna 2022. godine Javni poziv na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu.

Tekst  Javnog  poziva   na   podnošenje  prijedloga  za  dodjelu  javnih  priznanja  Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu objavljen je i na Oglasnoj ploči Općine Sveta Nedelja dana 14. rujna 2022. godine te svi ovlašteni predlagatelji mogu prijedloge za dodjelu javnih priznanja Općine Sveta Nedelja dostaviti Komisiji za dodjelu priznanja najkasnije do dana 21. rujna 2022. godine.

 Sve detaljnije informacije mogu se dobiti na telefon 052/865-631.


1.9.2022.

Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveta Nedelja

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – u nastavku teksta ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveta Nedelja, raspisuje Javni natječaj za  prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveta Nedelja, na radna mjesta: Viši savjetnik za gospodarstvo, razvoj, financije i EU projekte (1 izvršitelj/ica), na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, Viši referent za prostorno uređenje i gradnju (1 izvršitelj/ica), na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, i Referent za financije i računovodstvo – vježbenik, (1 izvršitelj/ica), na određeno vrijeme, u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

U privitku se nalazi tekst javnog natječaja te opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti i iz kojeg područja, odnosno pravni i drugi izvori pripremanja kandidata za provjeru znanja i sposobnosti.

Javni natječaj objavljen je u Narodnim novinama br. 100/2022. od 31. kolovoza 2022. godine. Prijave na javni natječaj s prilozima podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“. 


29.8.2022.

Javni poziv za prijavu štete u poljoprivredi uzrokovane sušom

Zbog izuzetno nepovoljne hidrološke situacije te dugog razdoblja bez padalina, što je prouzročilo dugotrajnu sušu i na području Općine Sveta Nedelja, pokrenut je postupak za utvrđivanje  postojanja  uvjeta  za  proglašenje  prirodne  nepogode  na  području Općine Sveta Nedelja uzrokovane sušom u 2022. Godini.

Stoga, a radi utvrđivanja preliminarne štete od suše koja je osnov za utvrđivanje postojanja uvjeta za proglašenje prirodne nepogode u smislu odredbe članka 3. stavka 4.   Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (“Narodne novine”, broj 16/19), pozivaju se svi oštećenici - poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika da prijave štete koje  su  pretrpjeli  na poljoprivrednom zemljištu upisanom u ARKOD na području Općine Sveta Nedelja i/ili primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, a koja je uzrokovana dugotrajnom sušom u 2022. godini.

Štete  se  prijavljuju  na  propisanom  obrascu – Obrazac PN,  a  prijaviti  se  mogu  do zaključno 8. rujna 2022. godine.

 


28.7.2022.

Javni poziv za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje troškova zamjene azbestnog krovnog pokrova na zgradama koje se nalaze na području Općine Sveta Nedelja u 2022. godini

Općinska načelnica Općine Sveta Nedelja raspisala je Javni poziv za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje troškova zamjene azbestnog krovnog pokrova na zgradama koje se nalaze na području Općine Sveta Nedelja u 2022. godini.

Javni poziv objavljen je na oglasnoj ploči Općine Sveta Nedelja i web stranici Općine Sveta Nedelja.

Svrha Javnog poziva je omogućiti građanima da ostvare novčana sredstva – poticaj – potpore prilikom zamjene krovnih pokrova koji sadrže azbest a sve u cilju zaštite zdravlja ljudi, poticanja njihove svijesti te sprječavanja i smanjenja onečišćenja okoliša azbestom.

Dodjelom bespovratnih novčanih sredstava Općina Sveta Nedelja sudjeluje u sustavu sakupljanja azbestnog otpada na svom području.

Rok za dostavu zahtjeva po Javnom pozivu je do iskorištenja sredstava odnosno do 10. prosinca 2022. godine, ovisno koji uvjet prije nastupi. 
10.2.2022.

Javni natječaj za financiranje programskih sadržaja medija u 2022. godini

Općinska načelnica Općine Sveta Nedelja objavila je dana 10. veljače 2022. godine Javni natječaj za financiranje programskih sadržaja medija u 2022. godini, sve sukladno Zakonu o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 111/21) i Pravilniku o financiranju programskih sadržaja medija („Službene novine Općine Sveta Nedelja“ broj 4/22).

Rok za podnošenje prijave je 18. veljače 2022. godine do 12:00 sati.

Cjelokupan tekst natječaja i obavezni obrasci za prijavu nalaze se u nastavku.
20.1.2022.

Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge u području sporta, sredstvima iz Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu

Obavijest o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge u području sporta. 

Obavještavaju se zainteresirane udruge iz područja sporta da je Općina Sveta Nedelja raspisala i objavila Javni poziv za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge u području sporta, sredstvima iz Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu.

Zadnji dan roka za podnošenje prijava je 21. veljače 2022. godine u 12:00 sati.

Tekst Javnog poziva i cjelokupna natječajna dokumentacija nalaze se u prilogu ove obavijesti.


20.1.2022.

Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge u području kulture, socijalne skrbi i poljoprivrede, sredstvima iz Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu

Obavijest o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge u području kulture, socijalne skrbi i poljoprivrede.

Obavještavaju se zainteresirane udruge iz područja kulture, socijalne skrbi i poljoprivrede da je Općina Sveta Nedelja raspisala i objavila Javni poziv za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge u području kulture, socijalne skrbi i poljoprivrede, sredstvima iz Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu.

Zadnji dan roka za podnošenje prijava je 21. veljače 2022. godine u 12:00 sati.

Tekst Javnog poziva i cjelokupna natječajna dokumentacija nalaze se u prilogu ove obavijesti.


Općina Sveta Nedelja

  • Nedešćina 103
    52231 Nedešćina
  • Telefon: 052 865-631, 052 865-008
  • Fax: 052 865-600
  • Email: info@sv-nedelja.hr
ISO certifikat Općine Sveta Nedelja