Novosti

23.5.2023.

Obavijest o otvorenim savjetovanjima s javnošću

Općina Sveta Nedelja otvara savjetovanja s javnošću o:

- Nacrtu Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Sveta Nedelja

- Nacrtu Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Sveta Nedjelja za 2023. godinu

Javno savjetovanje provodi se u razdoblju od 24. svibnja 2023. do 22. lipnja 2023. godine.

Nacrt Odluke i Nacrt Provedbenog plana te obrasce za sudjelovanje u savjetovanju možete pronaći na poveznici: https://www.sv-nedelja.hr/savjetovanje/grupa/2023-otvorena


11.5.2023.

Obavijest o otvaranju savjetovanja s javnošću o Nacrtu Plana zaštite od požara za područje Općine Sveta Nedelja

Općina Sveta Nedelja otvara savjetovanje s javnošću o Nacrtu Plana zaštite od požara za područje Općine Sveta Nedelja.

Nacrt Plana zaštite od požara za područje Općine Sveta Nedelja i obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete pronaći na poveznici: https://www.sv-nedelja.hr/savjetovanje/grupa/2023-otvorena


11.5.2023.

Odluka o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Općine Sveta Nedelja za 2023. godinu koje provode udruge

Općinska načelnica Općine Sveta Nedelja donijela je dana 11. svibnja 2023. godine Odluku o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Općine Sveta Nedelja za 2023. godinu koje provode udruge, koju odluku možete pronaći na poveznici https://svnedelja.blob.core.windows.net/articles/7WK6BWNBP7ZH2TN9MQJHIW2MB9CG8R.pdf


10.5.2023.

Javna rasprava o prijedlogu IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveta Nedelja


25.4.2023.

Obavijest o raspisanom Javnom natječaju za davanje u zakup poslovnoga prostora u naselju Šumber

Općinska načelnica Općine Sveta Nedelja raspisala je javni natječaj za davanje u zakup poslovnoga prostora u naselju Šumber, u prizemlju stambene, poslovne i društvene zgrade (Dom kulture Šumber) za namjenu obavljanja trgovačke djelatnosti – trgovina prehrambenim proizvodima.

Javni natječaj otvoren je do zaključno dana 10. svibnja 2023. godine.

Cjelovit tekst javnog natječaja objavljen je na Oglasnoj ploči Općine Sveta Nedelja i web stranicama Općine Sveta Nedelja www.sv-nedelja.hr/Natjecaji dana 25. travnja 2023. godine.

Sve detaljnije informacije u svezi javnog natječaja mogu se dobiti na telefon broj: 052/865-631.17.4.2023.

II. Javni poziv za dodjelu kompostera

Raspisan je II. Javni poziv za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje.

Na poveznici https://www.sv-nedelja.hr/Natjecaji možete pročitati II. Javni poziv i preuzeti obrazac zahtjeva.


16.4.2023.

Obavijest o objavi PRAVOVALJANE LISTE KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI SVETA NEDELJA i ZBIRNE LISTE KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI SVETA NEDELJA

Dana 16.04.2023. godine objavljene su na web stranici Općine Sveta Nedelja, pod Novosti, Izbori za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave: PRAVOVALJANA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI SVETA NEDELJA (poveznica https://svnedelja.blob.core.windows.net/articles/XUJYOGKU8J4CVANT9M3KGIRC3K4KG8.pdf)  i ZBIRNA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI SVETA NEDELJA (poveznica https://svnedelja.blob.core.windows.net/articles/0KKZQINM6CT8P8ALRTDXRP4F18FUPH.pdf)

Istoga dana Liste su objavljene i na oglasnoj ploči Općine Sveta Nedelja.


13.4.2023.

Akti sa 15. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja održane 29.3.2023. godine

Vezani dokumenti
Tip Naziv Opis
Zapisnik sa 13. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja
Zapisnik sa 14. redovne sjednice Općinskog vijeća
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada Trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o. Labin za 2022. godinu
Izvješće o radu davatelja javne usluge
obrazac IRDJU
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinske načelnice Općine Sveta Nedelja za razdoblje 1. srpanj - 31. prosinac 2022. godine
Izvješće o radu Općinske načelnice
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu
Izvršenje Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina javne namjene za 2022. godinu
Izvršenje Programa izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih pratećih dokumenata za 2022. godinu
Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
Izvršenje Programa poticanja razvoja malog gospodarstva za 2022. godinu
Izvršenje Programa javnih potreba u sportu Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu
Izvršenje Socijalnog programa Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu
Odluka o donošenju Akcijskog plana energetski održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) Općine Sveta Nedelja
SECAP
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sveta Nedelja za 2023. godinu
Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sveta Nedelja
Zaključak o prihvaćanju Izvješća Općinske načelnice o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu za područje Općine Sveta Nedelja
Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu
Odluka o dodjeli pomoći za uskrsne blagdane


7.4.2023.

ČestitkaOpćina Sveta Nedelja

  • Nedešćina 103
    52231 Nedešćina
  • Telefon: 052 865-631, 052 865-008
  • Fax: 052 865-600
  • Email: info@sv-nedelja.hr
ISO certifikat Općine Sveta Nedelja