Novosti

21.2.2023.

Objava Odluke o dodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi iz Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2023. godinu

Općinska načelnica Općine Sveta Nedelja donijela je dana 21. veljače 2023. godine Odluku o dodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi iz Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2023. godinu.

Odluku možete pronaći na poveznici

https://svnedelja.blob.core.windows.net/articles/ALNZ331QF3ABY6OZ93SELDG0NR6OE0.pdf
8.2.2023.

Obavijest o otvorenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sveta Nedelja za 2023. godinu

Općina Sveta Nedelja otvorila je savjetovanje s javnošću o Nacrtu Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sveta Nedelja za 2023. godinu.

Nacrt Plana kao i obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete pronaći na poveznici: https://www.sv-nedelja.hr/savjetovanje/grupa/2023-otvorena
6.2.2023.

Preporuka o zaštiti privatnosti djece i njihovih osobnih podataka od strane udruga koje se financiraju iz javnih izvora

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je Preporuke o zaštiti privatnosti djece i njihovih osobnih podataka od strane udruga koje se financiraju iz javnih izvora, s posebnim naglaskom na upoznavanje udruga u postupanju u skladu s postojećim propisima prilikom prikupljanja i obrade osobnih podataka djece prilikom provedbe projekata i programa od interesa za opće dobro koji se financiraju sredstvima iz javnih izvora.

Cjeloviti tekst Preporuke nalazi se u privitku.


Vezani dokumenti
Tip Naziv Opis
Preporuka o zaštiti privatnosti djece

1.2.2023.

Obavijest stipendistima Općine Sveta Nedelja o potpisivanju Aneksa ugovora o stipendiranju

Općinska načelnica Općine Sveta Nedelja donijela je dana 19. siječnja 2023. godine Odluku  o izmjenama i dopunama Odluke o broju i visini stipendija u školskoj/studijskoj 2022/2023. godini te je ista objavljena u „Službenim novinama Općine Sveta Nedelja“, broj 2/23.

Izmjenama i dopunama predmetne Odluke povećan je iznos mjesečne stipendije stipendistima Općine Sveta Nedelja na način da je isti utvrđen u visini od 650,00 kuna za učenike i 900,00 kuna za studente, sve budući da su u Proračunu Općine Sveta Nedelja za 2023. godinu („Službene novine Općine Sveta Nedelja“, broj 23/22) povećana sredstva namijenjena za stipendiranje učenika i studenata.

Slijedom svega prethodno navedenoga, pozivaju se svi učenici i studenti, stipendisti Općine Sveta Nedelja da se žurno jave u Općinu Sveta Nedelja radi dogovora oko potpisivanja Aneksa ugovora o stipendiranju kako bi se započelo s isplatama stipendija u skladu s Izmjenama i dopunama Odluke o broju i visini stipendija u školskoj/studijskoj 2022/2023. godini.

Za eventualne upite ili nejasnoće učenici i studenti mogu se obratiti Općini Sveta Nedelja putem elektroničke pošte info@sv-nedelja.hr ili putem broja telefona 865 - 150.31.1.2023.

Obavijest o otvorenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu Akcijskog plana energetski održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) Općine Sveta Nedelja

Općina Sveta Nedjelja otvorila je savjetovanje s javnošću o Nacrtu Akcijskog plana energetski održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) Općine Sveta Nedelja. Nacrt Akcijskog plana energetski održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) Općine Sveta Nedjelja kao i obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete pronaći na poveznici:

https://www.sv-nedelja.hr/savjetovanje/grupa/2023-otvorena


26.1.2023.

Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveta Nedelja

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – u nastavku teksta ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveta Nedelja, raspisuje Javni natječaj za  prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveta Nedelja, na radna mjesta:  Viši referent za prostorno uređenje i gradnju (1 izvršitelj/ica), na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, i Referent – komunalni redar (1 izvršitelj), na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Na poveznici https://www.sv-nedelja.hr/Natjecaji nalazi se tekst javnog natječaja te opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti i iz kojeg područja, odnosno pravni i drugi izvori pripremanja kandidata za provjeru znanja i sposobnosti.

Javni natječaj objavljen je u Narodnim novinama br. 9/23. od 25. siječnja 2023. godine. Prijave na javni natječaj s prilozima podnose se u roku od 10 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“. 26.1.2023.

Javni natječaj za financiranje programskih sadržaja medija u 2023. godini

Općinska načelnica Općine Sveta Nedelja objavila je dana 26. siječnja 2023. godine Javni natječaj za financiranje programskih sadržaja medija u 2023. godini, sve sukladno Zakonu o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 111/21) i Pravilniku o financiranju programskih sadržaja medija („Službene novine Općine Sveta Nedelja“ broj 4/22, 3/2023 ).

Rok za podnošenje prijave je 06. veljače 2023. godine.

Cjelokupan tekst natječaja i obavezni obrasci za prijavu nalaze se u nastavku.


24.1.2023.

Proračunski vodič za građane za 2023. godinu

Proračunski vodič za građane za 2023. godinu

Predstavljamo Proračunski vodič za građane za 2023. godinu za građane za 2023. godinu, u kojemu je prikazano na koji način Općina Sveta Nedelja prikuplja i investira sredstva. Vođeni našim načelima i misijom u kojoj želimo kroz transparentno i učinkovito upravljanje javnim sredstvima i  provođenje razvojnih projekata, osigurati građanima Općine Sveta Nedelja bolje životne uvjete u našoj sredini, odlučili smo i na ovaj način približiti Vam naš rad. Vodič je dostupan u aplikaciji na stranici https://www.proracun.hr/Proracun/Dokumenti?godina=2023&id=697dccf8-1e48-4455-8322-14dcd1ff01c9 te na općinskoj službenoj stranici https://sv-nedelja.hr/s/2023. Kroz isti prikazati ćemo vam koji su općinski projekti planirani u ovoj proračunskoj godini, a od važnosti su za razvoj naše Općine.


24.1.2023.

Objava Godišnjeg plana raspisivanja javnog poziva za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge, sredstvima iz Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2023. godinu

Vezani dokumenti
Tip Naziv Opis
Godišnji plan raspisivanja javnog poziva

24.1.2023.

Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge u području sporta, sredstvima iz Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2023. godinu

Obavijest o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge u području sporta. 

Obavještavaju se zainteresirane udruge iz područja sporta da je Općina Sveta Nedelja raspisala i objavila Javni poziv za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge u području sporta, sredstvima iz Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2023. godinu.

Zadnji dan roka za podnošenje prijava je 23. veljače 2023. godine u 12:00 sati.

Tekst Javnog poziva i cjelokupnu natječajnu dokumentaciju možete pronaći putem poveznice https://www.sv-nedelja.hr/natjecaji?p=1

Vezani dokumenti
Tip Naziv Opis
Preporuka o zaštitit privatnosti djece Preporuka o zaštitit privatnosti djece

Općina Sveta Nedelja

  • Nedešćina 103
    52231 Nedešćina
  • Telefon: 052 865-631, 052 865-008
  • Fax: 052 865-600
  • Email: info@sv-nedelja.hr
ISO certifikat Općine Sveta Nedelja