Novosti

15.3.2024.

Podjela bonova povodom uskrsnih blagdana

Općina Sveta Nedelja povodom uskrsnih blagdana dijeli blagdanske bonove svojim najpotrebitijim građanima i to u pojedinačnom iznosu od 40,00 eura.

Pravo na blagdanski bon ostvaruju svi umirovljenici, domaćice starije od 50 godina, nezaposleni stariji od 50 godina i korisnici Socijalnog programa Općine Sveta Nedelja.

Radi ostvarivanja prava na blagdanski bon pozivaju se umirovljenici umirovljeni u 2024. godini, domaćice i nezaposleni da dostave dokaz o statusu.

Umirovljeni u 2024. godini trebaju dostaviti Rješenje ili odrezak od mirovine.

Domaćice koje su napunile 50 godina trebaju dostaviti presliku osobne iskaznice.

Nezaposleni koji su napunili 50 godina trebaju dostaviti potvrdu o nezaposlenosti i presliku osobne iskaznice.

Prethodno navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti Općini Sveta Nedelja osobno  ili na  e-mail adresu: munirka.podobnik@sv-nedelja.hr.

Za sve dodatne informacije obratite se na broj telefona 865-150 ili putem navedene e-mail adrese. 


15.3.2024.

Najava 22. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja - četvrtak, 21. ožujka 2024. godine u 18:00 sati

Vezani dokumenti
Tip Naziv Opis
Poziv
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada TD 1. MAJ d.o.o. Labin za 2023. godinu
Prijedlog Odluke o donošenju IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveta Nedelja
Izvješće o radu Općinske načelnice Općine Sveta Nedelja za razdoblje srpanj - prosinac 2023. godine
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sveta Nedelja za 2024. godinu
Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračua Općine Sveta Nedelja za 2023. godinu
Prijedlog Izvršenja Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina javne namjene za 2023. godinu
Prijedlog Izvršenja Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
Prijedlog Izvršenja Programa poticanja razvoja malog gospodarstva za 2023. godinu
Prijedlog Izvršenja Programa izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih pratećih dokumenata za 2023. godinu
Prijedlog Izvršenja Socijalnog programa Općine Sveta Nedelja za 2023. godinu
Prijedlog Izvršenja Programa javnih potreba u kulturi Općine Sveta Nedelja za 2023. godinu
Prijedlog Izvršenja Programa javnih potreba u sportu Općine Sveta Nedelja za 2023. godinu
Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sveta Nedelja
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sveta Nedelja za 2023. godinu
Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sveta Nedelja za 2024. godinu
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća Općinske načelnice Općine Sveta Nedelja o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu
Zaključci radnih tijela Općinskog vijeća12.2.2024.

Obavijest o otvorenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sveta Nedelja za 2024. godinu

Nacrt Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sveta Nedjelja za 2024. godinu kao i obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete pronaći na web stranici Općine Sveta Nedelja,  Savjetovanje s javnošću, Otvorena savjetovanja, 2024. godina.


12.2.2024.

Javni natječaj za financiranje programskih sadržaja medija u 2024. godini

Općinska načelnica Općine Sveta Nedelja objavila je dana 12. veljače 2024. godine Javni natječaj za financiranje programskih sadržaja medija u 2024. godini, sve sukladno Zakonu o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 111/21. i 114/22) i Pravilniku o financiranju programskih sadržaja medija („Službene novine Općine Sveta Nedelja“ broj 4/22 i 3/2023 ).

Rok za podnošenje prijava je 21. veljače 2024. godine.

Cjelokupan tekst natječaja i obavezni obrasci za prijavu nalaze se na ovoj web stranici pod Info - Natječaji.


9.2.2024.

Obilježavanje Dana europskog broja 112 u Republici Hrvatskoj koji se obilježava 11. veljače

Vezani dokumenti
Tip Naziv Opis
Dan europskog broja 112

31.1.2024.

OBJAVLJEN PRORAČUN U MALOM OPĆINE SVETA NEDELJA ZA 2024. – PRORAČUNSKI VODIČ ZA GRAĐANE

Općina Sveta Nedelja izradila je Proračun u malom za 2024. godinu. Radi se o vodiču za građane koji je sažetak Proračuna Općine Sveta Nedelja za ovu godinu, a od danas je u online verziji dostupan svim građanima i svoj zainteresiranoj javnosti, kojima je često proračunski dokument kakav donosi Općinsko vijeće preopširan i nerazumljiv.

 

Namjera je ovim pojednostavljenim oblikom svim građanima omogućiti uvid u transparentnost proračunskog procesa uz dostupne i razumljive informacije o prihodima i rashodima, predviđenim aktivnostima i projektima koji se financiraju iz proračuna te potaknuti inicijativu za sudjelovanjem građana u procesu izrade proračuna s ciljem financiranja onih projekata koje upravo građani smatraju najnužnijima.

 

Građani putem brošure  „Proračun u malom 2024.“ mogu doznati na koji način novac dolazi u proračun, što se iz njega financira, a istaknute su i najvažnije smjernice razvoja Općine u svim područjima. Proračun u malom dostupan je na web stranici Općine Sveta Nedelja i možete ga preuzeti na dnu članka.

 

https://proracun.hr/proracuni.php?kid=2

 


29.1.2024.

Godišnji plan raspisivanja javnog poziva za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge, sredstvima iz Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2024. godinu

Temeljem članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15 i 37/21), a sukladno članku 32. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22) Općina Sveta Nedelja objavljuje Godišnji plan javnih poziva, za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge.

Općina Sveta Nedelja tijekom 2024. godine raspisat će tri javna poziva za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge na način da će se jednim obuhvatiti financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija u području sporta, drugim u području socijalne skrbi i poljoprivrede, a trećim u području kulture.


29.1.2024.

Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge u području sporta, sredstvima iz Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2024. godinu

Obavještavaju se zainteresirane udruge iz područja sporta da je Općina Sveta Nedelja raspisala i objavila Javni poziv za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge u području sporta, sredstvima iz Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2024. godinu.

Zadnji dan roka za podnošenje prijava je 28. veljače 2024. godine.

Tekst Javnog poziva i cjelokupnu natječajnu dokumentaciju možete pronaći putem poveznice: https://www.sv-nedelja.hr/Natjecaji


Općina Sveta Nedelja

  • Nedešćina 103
    52231 Nedešćina
  • Telefon: 052 865-631, 052 865-008
  • Fax: 052 865-600
  • Email: info@sv-nedelja.hr
ISO certifikat Općine Sveta Nedelja