Novosti

24.1.2023.

Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge u području socijalne skrbi i poljoprivrede, sredstvima iz Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2023. godinu

Obavještavaju se zainteresirane udruge iz područja socijalne skrbi i poljoprivrede da je Općina Sveta Nedelja raspisala i objavila Javni poziv za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge u području socijalne skrbi i poljoprivrede, sredstvima iz Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2023. godinu.

Zadnji dan roka za podnošenje prijava je 23. veljače 2023. godine u 12:00 sati.

Tekst Javnog poziva i cjelokupnu natječajnu dokumentaciju možete pronaći putem poveznice https://www.sv-nedelja.hr/natjecaji?p=1

Vezani dokumenti
Tip Naziv Opis
Preporuka o zaštitit privatnosti djece Preporuka o zaštitit privatnosti djece

20.1.2023.

Općina Sveta Nedelja donirala nove laptope Područnoj školi u Svetom Martinu

Općina Sveta Nedelja donirala nove laptope Područnoj školi u Svetom Martinu

U srijedu, 18. siječnja 2022. u Područnoj školi Sveti Martin  OŠ „Vitomir Širola-Pajo“ Nedešćina upriličena je primopredaja donacije opreme čiju je nabavku finanacirala Općina Sveta Nedelja u iznosu od 20.000,00 kuna. Donacijom je nabavljeno pet prijenosnih računala, miševi i torbe za potrebe nastave informatike za Područnu školu Sveti Martin. Primopredaji su nazočile Irene Franković, načelnica Općine Sveta Nedelja, Andrea Rajković, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveta Nedelja, Klara Švraka, ravnateljica škole te učenici i učitelji škole.

Ravnateljica je u ime svih učenika i učitelja zahvalila Načelnici i Općini Sveta Nedelja na izdašnoj donaciji čime će se poboljšati uvjeti za izvođenje nastave informatike u područnoj školi u Svetom Martinu koju pohađa 40 učenika.

Načelnica je u svom obraćanju učenicima i djelatnicima istaknula kako je Općini Sveta Nedelja odgoj i obrazovanje jedan od prioriteta, a donacija školi postala je tradicija koja će se nastaviti.

Osim donacije, Općina Sveta Nedelja sufinancira od ove školske godine tri produžena boravka, nagrađuju se najbolji učenici te je uvela i sportske stipendije u vidu bona u naravi za nabavku sportske opreme, obzirom da se veliki broj mladih bavi raznim sportovima. Naravno, svih nas zajedno veseli i skorašnja obnova Područne škole Sveti Martin, financirana od strane Istarske županije te se vidimo sljedeće školske godine u novom ruhu – istaknula je u svom obraćanju Načelnica.


19.1.2023.

Objavljen je Plan nabave Općine Sveta Nedelja za 2023. godinu

Na temelju članka 28.  Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br.120/16) članka 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine broj 101/2017) i članka 49. stavka 3. Statuta Općine Sveta Nedelja ("Službene novine Općine Sveta Nedelja" br.11/18 i 3/21), Općinska načelnica Općine Sveta Nedelja dana 17. siječnja 2023. godine donijela je Plan nabave Općine Sveta Nedelja za 2023. godinu. Više možete saznati ovdje19.1.2023.

Zaključen Ugovor o sufinanciranju programa izvanrednog održavanja ceste Vinež - raskrižje Cere

Zaključen Ugovor o sufinanciranju programa izvanrednog održavanja ceste Vinež - raskrižje Cere

U prostorijama općinske uprave, dana 19. siječnja 2023. godine, Irene Franković, načelnica Općine Sveta Nedelja, i David Stankić, ravnatelj Županijske uprave za ceste Istarske županije, zaključili su Ugovor o sufinanciranju programa izvanrednog održavanja, radi realizacije programa izvanrednog održavanja lokalne ceste  LC 50127  dionica Vinež-raskrižje Cere. Za realizaciju projekta su u 2023. godini osigurana ukupna proračunska sredstva (PDV uključen) od strane ŽUC-a Istarske županije u iznosu od 435.750,00 eura te od strane Općine Sveta Nedelja u iznosu od 53.000,00 eura. Ukupna vrijednost investicije iznosi 488.750,00 eura.

 


17.1.2023.

Javni poziv za uključivanje djece u program predškole

U skladu s odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i Državnog pedagoškog standarda (NN 63/08 i 90/10), Grad Labin i Općine Raša i Sveta Nedelja upućuju dana 11. siječnja 2023. godine Javni poziv za uključivanje djece u program predškole. Program predškole je od 31. kolovoza 2014. godine postao obvezan za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu. Program predškole pomaže vašem djetetu razviti vještine potrebne za školu, stvoriti radne navike i socijalizirati se u skupini vršnjaka. 

Ovaj poziv odnosi se na roditelje/skrbnike čija djeca nisu polaznici dječjeg vrtića, a iduće će školske godine krenuti u prvi razred osnovne škole (djeca koja su rođena od 01. travnja 2016. godine do 31. ožujka 2017. godine). S djecom navedene dobi koji su već polaznici vrtića sadržaj programa predškole provodi se u sklopu redovitog programa.

U program predškole mogu se upisati djeca s teškoćama u razvoju, kao i djeca pripadnici romske manjine dvije godine prije polaska u osnovnu školu.

Program predškole je besplatan za sve roditelje čija su djeca u godini dana prije polaska u osnovnu školu uključena u taj program. Sredstva za provedbu programa predškole osiguravat će se iz državnog proračuna i iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Radi prikupljanja podataka o djeci obveznicima predškole, molimo roditelje/skrbnike da se, ovisno o prebivalištu, osobno jave u Općinu Sveta Nedelja na brojeve telefona ili e-maila:

-      OPĆINA SVETA NEDELJA – Andrea Rajković – tel. 865 631 i mail: info@sv-nedelja.hrPodaci o djeci prikupljaju se u periodu od 11. siječnja do 26. siječnja 2023. godine.

 


3.1.2023.

Akti sa 13. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja održane 19. prosinca 2022. godine

Vezani dokumenti
Tip Naziv Opis
Zapisnik sa 11. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja
Zapisnik sa 12. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja
Zaključak kojim se prima na znanje Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Sveta Nedelja u 2021. godini
II Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu
II Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu
II Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
II Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina javne namjene za 2022. godinu
II Izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu
Proračun Općine Sveta Nedelja za 2023. godinu i projekcije Proračuna za razdoblje 2024. i 2025. godinu
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2023. godinu
Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina javne namjene za 2023. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
Program javnih potreba u kulturi Općine Sveta Nedelja za 2023. godinu
Program izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih pratećih dokumenata za 2023. godinu
Program poticanja razvoja malog gospodarstva za 2023. godinu
Program javnih potreba u sportu Općine Sveta Nedelja za 2023. godinu
Socijalni program Općine Sveta Nedelja za 2023. godinu
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sveta Nedelja za 2021. godinu
Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti - obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Sveta Nedelja
Plan davanja koncesija na području Općine Sveta Nedelja za 2023. godinu
Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za vrednovanje programa i projekata u kulturi
Odluka o prihvaćanju prijedloga Sporazuma o sufinanciranju kreditne obveze za adaptaciju i opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju "Martin Horvat" Rovinj - Rovigno


28.12.2022.

Obavijest o preuzimanju financijskih potpora odnosno vrijednosnih bonova za učenike - sportaše

Obavještavaju se svi učenici – sportaši, koji su temeljem Odluke Općinske načelnice Općine Sveta Nedelja, KLASA: 402-01/22-01/088, URBROJ: 2163-32-02-22-106 od 23. prosinca 2022. godine ostvarili pravo na financijsku potporu odnosno vrijednosni bon u pojedinačnom iznosu od 300,00 kn, da će se vrijednosni bonovi dijeliti u periodu od 29. prosinca 2022. godine do 09. siječnja 2023. godine, u prostorijama Općine Sveta Nedelja, u vremenu od 08,00 do 12,00 sati.  

Financijsku potporu - vrijednosni bon može preuzeti zakonski zastupnik učenika - sportaša, uz predočenje osobne iskaznice.27.12.2022.

Obavijest o otvorenom savjetovanju o objavljenom Nacrtu Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu za područje Općine Sveta Nedelja

Općina Sveta Nedelja otvorila je savjetovanje s javnošću o Nacrtu Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu za područje Općine Sveta Nedelja.

Nacrt Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu za područje Općine Sveta Nedelja možete pronaći na poveznici

https://www.sv-nedelja.hr/savjetovanje/grupa/2022-otvorena

Javnost se može uključiti popunjavanjem i dostavom priloženog obrasca na poveznici.27.12.2022.

Obavijest o područjima bez napajanja električnom energijom

Zbog radova na SN mreži područje Nedešćine bit će bez napajanja električnom energijom dana 28.12.2022 . godine u trajanju od 09:00 do 12:00 sati.


Općina Sveta Nedelja

  • Nedešćina 103
    52231 Nedešćina
  • Telefon: 052 865-631, 052 865-008
  • Fax: 052 865-600
  • Email: info@sv-nedelja.hr
ISO certifikat Općine Sveta Nedelja