Novosti

23.12.2022.

SRETAN BOŽIĆ I NOVA 2023.

SRETAN BOŽIĆ I NOVA 2023.


23.12.2022.

Odluka o dodjeli financijske potpore učenicima – sportašima Općine Sveta Nedelja u školskoj 2022/2023. godini

Općinska načelnica Općine Sveta Nedelja donijela je Odluku o dodjeli financijske potpore učenicima – sportašima Općine Sveta Nedelja u školskoj 2022/2023. godini koja je objavljena dana 23. prosinca 2022. godine na internetskoj stranici Općine Sveta Nedelja, poveznica https://www.sv-nedelja.hr/Natjecaji te na oglasnoj ploči Općine Sveta Nedelja.

Obavijest o vremenu i mjestu preuzimanja vrijednosnih bonova u pojedinačnom iznosu od 300,00 kn bit će objavljena naknadno.21.12.2022.

IZVJEŠĆE SA 13. REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

U ponedjeljak, 19. prosinca 2022. godine sa početkom u 17,00 sati u multifunkcionalnoj dvorani Društvenog doma „Poldrugo Valentin“ u Nedešćini, održana je 13. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja na kojoj je bilo prisutno dvanaest od četrnaest vijećnika. 

Jednoglasno su usvojene sve točke dnevnog reda, od kojih su najvažnije II Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu sa pripadajućim programima, čime su se uravnotežili primici i prihodi sa rashodima i izdacima po aktivnostima na razini godine, zatim,  Proračun  za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu, također, sa pripadajućim programima i Odlukom  o  izvršavanju  Proračuna  za  2023.   godinu. U Proračun za 2023. godinu planirani su prihodi i primici u iznosu od 2.852.107,62 EUR, rashodi i izdaci u iznosu od 3.088.363,99 EUR i višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 236.256,37 EUR.

Usvojeno je Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sveta Nedelja za 2021. godinu.

Odlukom o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti - obavljanje      dimnjačarskih poslova na području Općine Sveta Nedelja povjereno je trgovačkom društvu DIMOTERM j.d.o.o. iz Labina. Planom davanja koncesija na području Općine Sveta Nedelja za 2023. godinu ne planiraju se iste.

Osnovano je Stručnog   povjerenstva za vrednovanje programa i projekata u kulturi i prihvaćen je prijedlog Sporazuma o sufinanciranju kreditne obveze za adaptaciju i opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj – Rovigno.

Podnesena je i Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Sveta Nedelja u 2021. godini.

 

 


14.12.2022.

Najava 13. redovne sjednice Općinskog vijeća - ponedjeljak, 19. prosinca 2022. godine u 17,00 sati

Vezani dokumenti
Tip Naziv Opis
Poziv za 13. redovnu sjednicu
Prijedlog II Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu
Prijedlog II Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu
Prijedlog II Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
Prijedlog II Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina javne namjene za 2022. godinu
Prijedlog II Izmjena i dopuna Socijalnog programa Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu
Prijedlog Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2023. godinu
Prijedlog Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina javne namjene za 2023. godinu
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
Prijedlog Progama javnih potreba u kulturi Općine Sveta Nedelja za 2023. godinu
Prijedlog Programa izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih pratećih dokumenata za 2023. godinu
Prijedlog Programa poticanja razvoja malog gospodarstva za 2023. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Općine Sveta Nedelja za 2023. godinu
Prijedlog Socijalnog programa Općine Sveta Nedelja za 2023. godinu
Prijedlog Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sveta Nedelja za 2021. godinu
Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti - obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Sveta Nedelja
Prijedlog Plana davanja koncesija na području Općine Sveta Nedelja za 2023. godinu
Prijedlog Odluke o osnivanju Stručnog povjerenstva za vrednovanje programa i projekata u kulturi
Prijedlog Odluke o prihvaćanju prijedloga Sporazuma o sufinanciranju kreditne obveze za adaptaciju i opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju "Martin Horvat" Rovinj - Rovigno

9.12.2022.

Obavijest o podjeli prigodnih poklona za djecu općine Sveta Nedelja

Obavijest o podjeli prigodnih poklona za djecu općine Sveta Nedelja

Općina Sveta Nedelja obavještava roditelje djece od navršene 1. godine života do zaključno s 1. razredom osnovne škole s prebivalištem u na području općine Svete Nedelje o načinu podjele prigodnih poklona Djeda Božićnjaka: 

 -Djeci koja pohađaju Dječji vrtić Pjerina Verbanac PO Vrećari, djeci s područja Općine Sveta Nedelja koja polaze Dječji vrtić Pjerina Verbanac Labin iz jasličkih skupina, učenicima Osnovne škole Vitomir Širola Pajo, Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ i Osnovne škole „Matija Vlačić“ te ostala djeca koja ne pohađaju vrtiće i škole poklone će dobiti u subotu 10.12. u sklopu manifestacije Advent u Svetoj Nedelji nakon predstave Noć prije Božića s početkom u 18 sati,

 -Djeca s područja općine Sveta Nedelja koja polaze Dječji vrtić Pjerina Verbanac Labin i ostala područna odijeljena pakete će dobiti u njihovom vrtiću u organizaciji vrtića. 


9.12.2022.

Obavijest o podjeli blagdanskih bonova

Općina Sveta Nedelja započela je s dostavom blagdanskih bonova u pojedinačnom iznosu od 200,00 kn, a koje tradicionalno, povodom božićnih blagdana, dijeli svojim najpotrebitijim građanima i to: svim umirovljenicima, domaćicama starijim od 50 godina, nezaposlenima starijim od 50 godina i korisnicima Socijalnog programa Općine Sveta Nedelja.

Blagdanski bonovi poslani su poštanskim putem te će tijekom narednih dana biti dostavljeni na kućne adrese korisnika.

Pozivaju se svi korisnici koji ostvaruju pravo na bon, a koji ga tijekom narednih 10 dana ne dobiju poštanskim putem, da se jave u Općinu Sveta Nedelja radi preuzimanja bona.

Bonovi se mogu iskoristiti do 31. prosinca 2022. godine.

Sve dodatne informacije moguće je dobiti putem broja telefona 865 150.


9.12.2022.

Otvoreno je savjetovanje o Nacrtu Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sveta Nedelja za 2023. godinu

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga:

·         Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sveta Nedelja za 2023. godinu

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju.

Savjetovanje za prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sveta Nedelja za 2023. godinu moguće je pronaći OVDJE.

 

Savjetovanje je otvoreno do: 08.01.2023.


30.11.2022.

Obavijest o preuzimanju kompostera

Obavještavaju se fizičke osobe – građani kojima su dodijeljeni besplatni komposteri za kućno kompostiranje temeljem Odluke o dodjeli kompostera za kućno kompostiranje koju je dana 28. studenoga 2022. godine nakon provedenog Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje od 15. rujna 2022. godine donijela Općinska načelnica Općine Sveta Nedelja da iste mogu preuzeti od 5. prosinca do 9. prosinca 2022. godine u vremenu od 8:30 do 14:00 sati u dvorištu Trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o. Labin, na adresi Labin, Vinež 81.

Komposter za kućno kompostiranje može preuzeti samo osobno osoba kojoj je dodijeljen komposter uz predočenje osobne iskaznice.

Prilikom preuzimanja kompostera za kućno kompostiranje osoba kojoj je dodijeljen komposter dužna je potpisati Izjavu o preuzimanju kompostera za kućno kompostiranje.29.11.2022.

Mobilno reciklažno dvorište na području Općine Sveta Nedelja

Od ponedjeljka 05. prosinca 2022. godine stanovnicima Općine Sveta Nedelja na raspolaganju je mobilno reciklažno dvorište (MRD) za odlaganje selektivnog otpada na lokalitetima.

Radno vrijeme je od 09 do 16,00 sati, a za građane je predaja otpada besplatna. Snalaženje olakšava radnik 1.MAJ-a koji dežura kraj MRD-a. 

Dopušteno je odložiti krupni otpad iz kućanstva, veće komade plastike i kartona, namještaj, kućanske uređaje, zrcala, staklo, žarulje, otpadna ulja, stare baterije, gume, opasne ambalaže i sl.

Na području općine mobilno reciklažno dvorište biti će na raspolaganju po slijedećem rasporedu:


1. 05. 12. 2022.   ponedjeljak u naselju MALI GOLJI kod ulaza u naselje

2. 06. 12. 2022.   utorak u naselju VELI GOLJI kod kalanice

3. 07. 12. 2022.   srijeda u naselju SNAŠIĆI kod boćališta

4. 08. 12. 2022.   četvrtak u naselju MARIĆI na raskrsnici Marići – Frančići

5. 09. 12. 2022.   petak u naselju MARTINSKI kod prodavaonice

6. 12. 12. 2022.   ponedjeljak u naselju RUŽIĆI raskrsnica-autobusna stanica

7. 13. 12. 2022.   utorak u naselju ŠUMBER BALARINI kod prodavaonice

8. 14. 12. 2022.   srijeda u naselju ŠUMBER BLAŠKOVIĆI na raskrsnici Blaškovići 

9. 15. 12. 2022.   četvrtak u naselju ŠTRMAC kod dječjeg igrališta

10. 16. 12. 2022.   petak u naselju VREĆARI kod autobusne čekaonice

11. 17. 12. 2022.   subota u naselju NEDEŠĆINA ispod staračkog doma (ex štala)