Novosti

29.12.2023.

Akti sa 20. redovne sjednice Općinskog vijeća održane 15.12.2023. godine


28.12.2023.

Općina Sveta Nedelja zapošljava na neodređeno vrijeme Stručnog suradnika za proračun, financije i računovodstvo i Višeg savjetnika za gospodarstvo, razvoj, financije i EU projekte

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveta Nedelja, raspisuje Javni natječaj za  prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveta Nedelja.

I to, na radna mjesta: Stručni suradnik za proračun, financije i računovodstvo (1 izvršitelj/ica), na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, Viši savjetnik za gospodarstvo, razvoj, financije i EU projekte (1 izvršitelj/ica), na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

OVDJE  https://www.sv-nedelja.hr/Natjecaji  se nalazi tekst javnog natječaja te opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti i iz kojeg područja, odnosno pravni i drugi izvori pripremanja kandidata za provjeru znanja i sposobnosti.

Javni natječaj objavljen je u Narodnim novinama br. 156/2023. od 27. prosinca  2023. godine. Prijave na javni natječaj s prilozima podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“.


27.12.2023.

Čestitka