Novosti

3.10.2022.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, u postupku provedbe raspisanog Javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveta Nedelja, na radna mjesta:  viši  savjetnik  za  gospodarstvo,  razvoj,  financije i EU projekte, viši referent za prostorno uređenje i gradnju i referent za financije i računovodstvo – vježbenik, objavljenog dana 31. kolovoza 2022. godine u „Narodnim novinama“, u broju 100/22, objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti pozivaju se slijedeći kandidati:

-           za radno mjesto viši savjetnik za gospodarstvo, razvoj, financije i EU projekte:

                            - I.G.V., Labin

-           za radno mjesto referent za financije i računovodstvo – vježbenik:

                          -  N.C., Koromačno

- M.K., Nedešćina

- K.M., Pićan                    

Pozivaju  se  kandidati da pristupe pisanom testiranju koje će se održati u srijedu, 12. listopada 2022. godine, u 9:00 sati. 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata (pisano testiranje i intervju) održat će se u prostorijama Vijećnice Općine Sveta Nedelja, Nedešćina, Nedešćina 103.


30.9.2022.

Posebna regulacija prometa 1. listopada 2022. godine

U razdoblju od 27. rujna do 2. listopada 2022. godine održava se sedma po redu međunarodna biciklistička utrka CRO Race s ciljem promocije Hrvatske kao turističke destinacije.

Peta etapa prolazi područjem Općine Sveta Nedelja dana 1. listopada 2022. godine sa startom u Opatiji i ciljem u Labinu.

Na prometnicama kojima prolaze biciklisti na snazi će biti posebna regulacija prometa te će se pojedine prometnice kratkotrajno zatvarati za promet. Kretanje vozila po prometnicama tog dana bit će usporeno te će se dio prometa usmjeravati na alternativne prometne pravce.


30.9.2022.

Općina Sveta Nedelja raspisala Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima Općine Sveta Nedelja u školskoj/studijskoj 2022/2023. godini

Općinska načelnica Općine Sveta Nedelja raspisala je, dana 30. rujna 2022. godine  Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima Općine Sveta Nedelja u školskoj/studijskoj 2022/2023. godini.

Dodijeliti će se 24 nove stipendije i to:

-        8 stipendija učenicima

 

-        12 stipendija studentima prve godine studija (preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih, stručnih te s njima izjednačenih studija u inozemstvu) i

 

-        4 stipendije studentima od druge do šeste godine studija te prve i druge godine diplomskog, specijalističkog diplomskog, stručnog te s njima izjednačenih studija u inozemstvu.

 

Mjesečna stipendija za učenike iznosi 500,00 kuna, a za studente 700,00 kuna.

 

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Općine Sveta Nedelja dana 30. rujna 2022. godine, a prijave s dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, u roku od 10 dana od dana objave Natječaja odnosno zaključno do dana  10. listopada 2022. godine, na adresu: Općina Sveta Nedelja, Odbor za stipendije, Nedešćina 103, 52 231 Nedešćina.

 

Tekst  Natječaja, obrazac prijave na Natječaj, te sve priloge koje je potrebno ispuniti i priložiti uz prijavu možete  pronaći  na  poveznici: https://www.sv-nedelja.hr/Natjecaji.


29.9.2022.

Akti sa 11. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja održane 14. rujna 2022. godine23.9.2022.

Obavijest o područjima bez napajanja električnom energijom

Na području Nedešćine, te Šumbera i Balarini  bit će prekid napajanja električnom energijom dana 23.9.2022. godine od 08:30 do 10:30 sati. 


23.9.2022.

Obilježavanje Dana Općine Sveta Nedelja

Općina  Sveta  Nedelja  dana  16.  listopada  2022.  godine  slavi svoj Dan – Dan Općine Sveta Nedelja 16. listopada (16. oktobra).

 

Ove godine Općina Sveta Nedelja taj će Dan obilježiti raznim događanjima koja će se odvijati dana 14, 15. i 16. listopada 2022. godine.

 

U subotu, dana 15. listopada 2022. godine, održati će se i prigodni sajam koji se ranijih godina tradicionalno održavao 16. listopada te će se u večernjim satima održati zabava u šatoru na školskom igralištu, pa se tim povodom daje slijedeća  


                                                                                                O B A V I J E S T 


Obavještavaju se i ujedno pozivaju sve zainteresirane fizičke i pravne osobe koje su registrirane za obavljanje gospodarskih djelatnosti, a koje svojim učešćem  žele  obogatiti  sadržaj odnosne javne manifestacije – sajma u Nedešćini da svoje zahtjeve za privremenim korištenjem javne površine za postavljanjem privremenih objekata i naprava (štandova) te prateće  opreme  podnesu  Jedinstvenom  upravnom  odjelu  Općine  Sveta  Nedelja  do dana 7. listopada 2022. godine.

 

Zahtjevi se mogu predati neposredno u pisarnici Općine Sveta Nedelja ili se mogu poslati elektroničkim putem na službenu e-mail adresu: info@sv-nedelja.hr ili poštom na adresu Općina Sveta Nedelja, 52231 Nedešćina, Nedešćina 103.

 

Sve obavijesti vezano uz podnošenje zahtjeva i dokumentacije koja se podnosi uz isti mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveta Nedelja na broj: 052 865 631.


16.9.2022.

IZVJEŠĆE SA 11. REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SVETA NEDELJA

U srijedu, 14. rujna 2022. godine, u prostorijama Vijećnice Općine Sveta Nedelja, s početkom u 18:00 sati, održana je 11. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja. Sjednici je prisustvovalo dvanaest od četrnaest vijećnika. Jednoglasno je usvojeno svih četrnaest točaka dnevnog reda.

Općinska načelnica Irene Franković podnijela je svoje Izvješće  o  radu  za razdoblje 1. siječanj - 30. lipanj 2022. godine. Također, podnesen je i   Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu. U razdoblju od 01.01.2022. do 30.06.2022. u Proračunu Općine ostvareni su prihodi i primici u visini od 7.508.970,52 kune te rashodi i izdaci u visini od 6.097.002,79 kuna, čime je ostvaren višak prihoda i primitaka u visini od 1.411.967,73 kune.

Donesene su i Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu kojim se planiraju rashodi i izdaci u visini od 22.607.589,00 kuna, prihodi i primici planiraju se u visini od 22.607.589,00 kuna a čine ih planirani prihodi i primici u visini od 20.070.271,67 kuna i  pridodan preneseni višak iz 2021. godine u visini od 2.537.731,33 kune. Uz rebalans Proračuna za 2022. godinu donesene su i izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina javne namjene za 2022. godinu, Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu, Programa poticanja razvoja malog gospodarstva za 2022. godinu, Programa izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih pratećih dokumenata za 2022. godinu, Socijalnog programa Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu i Programa javnih potreba u kulturi Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu.

Odlukom o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti – obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Sveta Nedelja poništen je provedeni postupak jer se na isti nitko nije prijavio.

Na sjednici su imenovani članovi Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga, te su donesene  Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sveta Nedelja i Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sveta Nedelja.


15.9.2022.

Javni poziv za dodjelu kompostera

Raspisan je Javni poziv za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje.

Na poveznici https://www.sv-nedelja.hr/Natjecaji možete pročitati Javni poziv i preuzeti obrazac zahtjeva.


14.9.2022.

Javni poziv na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu

Komisija za dodjelu priznanja Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja utvrdila je dana 13. rujna 2022. godine Javni poziv na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu.

 Tekst  Javnog  poziva   na   podnošenje  prijedloga  za  dodjelu  javnih  priznanja  Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu objavljen je i na Oglasnoj ploči Općine Sveta Nedelja dana 14. rujna 2022. godine te svi ovlašteni predlagatelji mogu prijedloge za dodjelu javnih priznanja Općine Sveta Nedelja dostaviti Komisiji za dodjelu priznanja najkasnije do dana 21. rujna 2022. godine.

 

Sve detaljnije informacije mogu se dobiti na telefon 052/865-631.

 


Općina Sveta Nedelja

  • Nedešćina 103
    52231 Nedešćina
  • Telefon: 052 865-631, 052 865-008
  • Fax: 052 865-600
  • Email: info@sv-nedelja.hr
ISO certifikat Općine Sveta Nedelja