Novosti

4.10.2023.

DODJELA FINANCIJSKE POTPORE UČENICIMA - SPORTAŠIMA

Općinska načelnica Općine Sveta Nedelja donijela je dana 04. listopada 2023. godine Odluku o dodjeli financijske potpore učenicima - sportašima Općine Sveta Nedelja u školskoj 2023/2024. godini.

Općina Sveta Nedelja osigurati će da svi učenici - sportaši osnovnih i srednjih škola koji imaju prebivalište na području Općine Sveta Nedelja dobiju financijsku potporu u iznosu od  40,00 eura u svrhu nabavke sportske opreme.

Financijska potpora dijeliti će se u obliku vrijednosnih bonova.

Dana 04. listopada 2023. godine Općinska načelnica Općine Sveta Nedelja raspisala je i Javni poziv za dodjelu financijske potpore učenicima - sportašima Općine Sveta Nedelja u 2023. godini.

Pravo podnošenja zahtjeva za dodjelu financijske potpore imaju učenici - sportaši koji se školuju u osnovnim i srednjim školama i koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

imaju prebivalište na području Općine Sveta Nedelja 

     - članovi su sportskog kluba

     - u sportskom klubu tijekom cijele godine uredno i redovito obavljaju svoje sportske zadaće priprema i treninga te sudjeluju na natjecanjima.

Rok za dostavu zahtjeva je zaključno do 19. listopada 2023. godine.

Zahtjevi se dostavljaju isključivo na obrascu koji se nalazi u prilogu Javnog poziva objavljenog na internetskoj stranici www.sv-nedelja.hr, a mogu se dobiti i u Općini Sveta Nedelja.

Sve dodatne informacije moguće je dobiti u Općini Sveta Nedelja, osobnim dolaskom u uredovno radno vrijeme ili putem broja telefona 052 865 631.

Odluku o dodjeli financijske potpore učenicima - sportašima Općine Sveta Nedelja, Javni poziva kao i obrazac zahtjeva nalaze se na poveznici https://www.sv-nedelja.hr/Natjecaji.

28.9.2023.

Akti sa 18. redovne sjednice Općinskog vijeća održane 13. rujna 2023. godine


27.9.2023.

Besplatno vođena tura „Stazom kalića i bukalete“.

Besplatno vođena tura „Stazom kalića i bukalete“.

Povodom programa Svjetskog dana turizma kojeg provodi Upravni odjel za turizam Istarske županije, Turistička zajednica Općine Sveta Nedelja organizira u nedjelju 1. listopada 2023. godina besplatnu vođenu turu „Stazom kalića i bukalete“.

 

Uz vođenu turu bit će predstavljeni i rezultati projekta nadogradnje staze, a to su postavljene informativne table i virtualni vodič staze.

 

Start je u na nogometnom stadionu na samom ulazu u Nedešćinu u 10:00 sati. Obavezna je prijava zbog ograničenog broja sudionika. Prijave su otvorene telefonskim putem na 0993534223 ili putem maila na tzo.svetanedelja@gmail.com.

 

 

Više informacija na linku https://tzosvetanedelja.hr/dogadaj/besplatna-tura-pjesackom-stazom-kalica-i-bukalete/

 

Projekt Uređenja i nadogradnje pješačke staze ostvaren je u partnerstvu Turističke zajednice Općine Sveta Nedelja i Općine Sveta Nedelja te uz financijsku podršku Upravnog odjela za turizam Istarske županije.

 

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za moguće ozljede ili štetu koju je zadobio ili prouzročio sudionik šetnje.

 

Za sudionike ture osigurana je okrjepa.


27.9.2023.

Općina Sveta Nedelja zapošljava na neodređeno vrijeme Stručnog suradnika za proračun, financije i računovodstvo i Višeg savjetnika za gospodarstvo, razvoj, financije i EU projekte

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, privremena pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveta Nedelja, raspisuje Javni natječaj za  prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveta Nedjelja.

I to, na radna mjesta: Stručni suradnik za proračun, financije i računovodstvo (1 izvršitelj/ica), na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, Viši savjetnik za gospodarstvo, razvoj, financije i EU projekte (1 izvršitelj/ica), na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

OVDJE  https://www.sv-nedelja.hr/Natjecaji  se nalazi tekst javnog natječaja te opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti i iz kojeg područja, odnosno pravni i drugi izvori pripremanja kandidata za provjeru znanja i sposobnosti.

Javni natječaj objavljen je u Narodnim novinama br. 110/2023. od 27. rujna 2023. godine. Prijave na javni natječaj s prilozima podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“.


26.9.2023.

Obavijest povodom održavanja javnih manifestacija - obilježavanja Dana Općine Sveta Nedelja i održavanja tradicionalnog blagdana „16. otobra“ u Nedešćini

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SVETA NEDELJA

Nedešćina, 26. rujna 2023.

  

U povodu održavanja javnih manifestacija - obilježavanja Dana Općine Sveta Nedelja i održavanja tradicionalnog blagdana „16. otobra“ u Nedešćini daje se slijedeća  

  O B A V I J E S T 

Obavještavaju se i ujedno pozivaju sve zainteresirane fizičke i pravne osobe koje svojim učešćem  žele  obogatiti  sadržaj  javnih manifestacija – Dana Općine Sveta Nedelja i prigodnog sajma u povodu tradicionalnog blagdana „16. otobra“ u Nedešćini, a koje će se održati dana 16. listopada 2023. godine da svoje zahtjeve za privremenim korištenjem javne površine za postavljanje privremenih objekata i naprava (štandova) te prateće  opreme  podnesu  Jedinstvenom  upravnom  odjelu  Općine  Sveta  Nedelja  do dana 11. listopada 2023. godine.

 

Zahtjevi se mogu predati neposredno u pisarnici Općine Sveta Nedelja ili se mogu poslati poštom na adresu Općina Sveta Nedelja, 52231 Nedešćina, Nedešćina 103.

 

Sve obavijesti vezano uz podnošenje zahtjeva i dokumentacije koja se podnosi uz isti mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveta Nedelja na broj: 052 865-631.

 

 

 

                                                                                           


25.9.2023.

Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi iz Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2024. godinu

Obavještavaju se zainteresirane udruge iz područja kulture da je Općina Sveta Nedelja dana 25. rujna 2023. godine objavila Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi iz Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2024. godinu.

Općina Sveta Nedelja financirati će programe, projekte, aktivnosti i manifestacije prijavitelja u sljedećim djelatnostima i područjima:

1.         kulturno-umjetničko stvaralaštvo:

a)        dramska i plesna umjetnost

b)        glazbena i glazbeno - scenska umjetnost

c)         književnost

d)        vizualne umjetnosti, dizajn i arhitektura

e)        interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse

f)         digitalna umjetnost

g)        kulturno - umjetnički amaterizam

h)        likovna umjetnost  

2.         djelatnost zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom Općine

           Sveta Nedelja 

3.         programe za mlade i

4.         ostale programe i projekte koji pridonose promicanju kulture, očuvanju kulturnog identiteta Općine Sveta Nedelja te pomaganju i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva.

Zadnji dan roka za podnošenje prijava je 24. studeni 2023. godine.

Tekst Javnog poziva i cjelokupnu natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici https://www.sv-nedelja.hr/NatjecajiOpćina Sveta Nedelja

  • Nedešćina 103
    52231 Nedešćina
  • Telefon: 052 865-631, 052 865-008
  • Fax: 052 865-600
  • Email: info@sv-nedelja.hr
ISO certifikat Općine Sveta Nedelja