Novosti

29.7.2022.

Javni poziv za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje troškova zamjene azbestnog krovnog pokrova na zgradama koje se nalaze na području Općine Sveta Nedelja

Općinska načelnica Općine Sveta Nedelja raspisala je Javni poziv za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje troškova zamjene azbestnog krovnog pokrova na zgradama koje se nalaze na području Općine Sveta Nedelja u 2022. godini.

Javni poziv objavljen je na oglasnoj ploči Općine Sveta Nedelja i web stranici Općine Sveta Nedelja www.sv-nedelja.hr, na poveznici https://www.sv-nedelja.hr/Natjecaji

Svrha Javnog poziva je omogućiti građanima da ostvare novčana sredstva – poticaj – potpore prilikom zamjene krovnih pokrova koji sadrže azbest a sve u cilju zaštite zdravlja ljudi, poticanja njihove svijesti te sprječavanja i smanjenja onečišćenja okoliša azbestom.

Dodjelom bespovratnih novčanih sredstava Općina Sveta Nedelja sudjeluje u sustavu sakupljanja azbestnog otpada na svom području.

Rok za dostavu zahtjeva po Javnom pozivu je do iskorištenja sredstava odnosno do 10. prosinca 2022. godine, ovisno koji uvjet prije nastupi. 


20.7.2022.

IZVJEŠĆE SA 10. REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SVETA NEDELJA

Dana 19. srpnja 2022. godine održana je 10. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja, u prostorijama Vijećnice Općine Sveta Nedelja, s početkom u 18:00 sati, na kojoj su bili prisutni svi vijećnici.

 

Na sjednici razmatrane su i jednoglasno donesene sve točke dnevnog reda, kako slijedi:

1.   Usvajanje Zapisnika sa 9. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja

2.   Podnošenje Izvješća o poslovanju Trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o. Labin za 2021. godinu

3.   Donošenje Odluke o izradi IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveta Nedelja

4.   Donošenje Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Sveta Nedelja

5.   Donošenje Odluke o provedbi projekta zamjene azbestnih krovnih pokrova na zgradama koje se nalaze na području Općine Sveta Nedelja

6.   Donošenje Pravilnika o dodjeli financijske potpore učenicima - sportašima Općine Sveta Nedelja

7.   Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima i studentima Općine Sveta Nedelja

8.   Donošenje Odluke o visini novčane nagrade za dodjelu Priznanja Općine Sveta Nedelja za životno djelo u 2022. godini

9.   Donošenje Odluke o osnivanju, načinu rada te pravima i obvezama članova Savjeta za zaštitu potrošača.

 

Donald Blašković, direktor Trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o. Labin izvijestio je o poslovanju društva u 2021. godinu, istaknuvši kako je poslovanje društva u 2021. godini unatoč velikim poslovnim izazovima završeno u plusu.

 

IX. Izmjenama i dopunama PPUO-a Sveta Nedelja pristupilo se s namjerom proširenja građevinskog područja u naselju Sveti Martin na nekretninama u vlasništvu Općine, a sve kako bi se stvorile pretpostavke za provođenje mjera demografske politike. Temeljem razrade potencijala lokacije koji se odnosi na prostorni aspekt proširenjem građevinskog područja u naselju Sveti Martin, radi daljnjeg razvoja Općine, osnovni je cilj izmjena i dopuna, demografska revitalizacija u vidu stambenog zbrinjavanja mladih na području općine a koje izmjene i dopune plana će predstavljati uporište i obuhvat za daljnju konkretizaciju mjera koje se dotiču demografske revitalizacije. IX. Izmjenama i dopunama PPUO-a Sveta Nedelja pristupiti će se i u dijelu vodoopskrbe i odvodnje radi propisivanja fleksibilnijih uvjeta za gradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje.

 

Odlukom o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Sveta Nedelja se ostvaruje jedan o primarnih ciljeva gospodarenja imovinom u vlasništvu Općine Sveta Nedjelja, a to je normativno uređenje upravljanja i raspolaganja imovinom putem Odluke čime bi se stvorio pravni okvir za sustavno i učinkovito upravljanje i raspolaganje imovinom te kvalitetnije i brže donošenje odluka.

Temeljem Odluke o provedbi projekta zamjene azbestnih krovnih pokrova na zgradama koje se nalaze na području Općine Sveta Nedelja, a u cilju zaštite zdravlja ljudi, poticanja njihove svijesti te u cilju sprječavanja i smanjenja onečišćenja okoliša azbestom, Općina Sveta Nedelja sufinancirati će odnosno omogućiti građanima da ostvare novčana sredstva - poticaj - potpore prilikom zamjene krovnih pokrova koji sadrže azbest na zgradama koje se nalaze na području Općine. Odlukom su određeni uvjeti, kriteriji i postupak prema kojemu  Općina Sveta Nedelja bespovratnim novčanim sredstvima sufinancirat provedbu projekta zamjene azbestnih krovnih pokrova na zgradama koje se nalaze na području Općine Sveta Nedelja, te će raspisati i objaviti Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje zamjene azbestnih krovnih pokrova.

Općina Sveta Nedelja u cilju poticanja i promicanja sporta, unutar kojeg i sporta mlađih uzrasnih kategorija, pristupila je se donošenju Pravilnika o dodjeli financijske potpore učenicima - sportašima Općine Sveta Nedelja. Odnosnim Pravilnikom propisani se uvjeti, kriteriji i postupak za dodjelu financijske potpore učenicima - sportašima s područja Općine Sveta Nedelja te druga pitanja od značaja za dodjelu financijske potpore.

Sukladno odredbama Pravilnika o dodjeli financijske potpore učenicima - sportašima Općine Sveta Nedelja pravo na financijsku potporu imaju učenici - sportaši koji se školuju u osnovnim i srednjim školama i ispunjavaju druge propisane uvjete.

Pravilnikom je propisano da se financijska potpora dodjeljuje jednokratno, a način dodjele i visinu financijske potpore za svaku školsku godinu utvrđuje Općinska načelnica Općine Sveta Nedelja posebnom odlukom.

 

Odlukom o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima i studentima Općine Sveta Nedelja detaljno je propisano koji učenici i studenti ne mogu ostvariti pravo na dodjelu stipendije Općine Sveta Nedelja, posebice je propisano da se studenti ne mogu više natjecati za dodjelu općinske stipendije za sve one godine studija za koje su prethodno primali općinsku stipendiju.

Odlukom o visini novčane nagrade za dodjelu Priznanja Općine Sveta Nedelja za životno djelo u 2022. godini utvrđena je visina nagrade u neto iznosu od 10.000,000 kuna.

 Dana 28. svibnja 2022. godine stupio je na snagu novi Zakon o zaštiti potrošača javnih usluga, pa je bilo potrebno pristupiti izradi i donošenju Odluke o osnivanju, načinu rada te pravima i obvezama članova Savjeta za zaštitu potrošača, kako bi se potom po njezinom stupanju na snagu, posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja, mogli imenovati članovi novog Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga, a Općina Sveta Nedelja na transparentan, objektivan i nediskriminirajući način donositi odluke koje se odnose na zaštitu prava potrošača – korisnika javnih usluga. Savjet se osniva radi praćenja stanja, raspravljanja te davanja mišljenja nadležnim  tijelima  Općine Sveta Nedelja vezano uz prava i obveze potrošača - korisnika javnih usluga.


14.7.2022.

Najava 10. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja - utorak, 19.7.2022. godine u 18,00 sati


8.7.2022.

BESPLATAN PRIJEVOZ DJECE NA MORE U RABAC

Općina Sveta Nedelja organizira besplatan autobus za svu djecu s prebivalištem na području Općine Sveta Nedelja kako bi se djeca mogla besplatno voziti u Rabac na more.

Na taj način Općina Sveta Nedelja želi olakšati svim roditeljima u pogledu organizacije prijevoza djece na kupanje.

Besplatni autobus će voziti u periodu od 18. srpnja do 12. kolovoza 2022. godine, od ponedjeljka do petka.

Autobus polazi prema slijedećem rasporedu:


                                                                12,00 Šumber / Ružići

                                                         12,10 Martinski

                                                         12,20 Snašići

                                                                12,30 Nedešćina / Vrećari

                                                          12,40 Štrmac.

 

Povratak iz Rapca je u 19,00 sati.


7.7.2022.

Nagrađeni učenici Osnovne škole "Vitomir Širola-Pajo" Nedešćina

Nagrađeni učenici Osnovne škole "Vitomir Širola-Pajo" Nedešćina

U četvrtak, 7. srpnja načelnica Općine Sveta Nedelja upriličila je prijem za najuspješnije učenike i njihove mentore OŠ „Vitomir Širola-Pajo“ Nedešćina.

„Općina Sveta Nedelja tradicionalno nagrađuje najuspješnije učenike naše osnovne škole, a za zavidne rezultate koje ste postigli zaslužne su i vaše učiteljice i učitelji. Uvijek istaknem da je naša škola mala a uspjesi su veliki te ste naš ponos.

Dugi niz godina Općina Sveta Nedelja potiče ulaganje u odgoj i obrazovanje te osim što se stipendiraju svi studenti, svi učenici koji pohađaju nastavu izvan Labinštine, financira se produženi boravak u matičnoj i područnoj školi, a od sljedeće školske godine financirati će se još jedno odjeljenje produženog boravka u matičnoj školi.

Godišnjim donacijama od 20 000,00 kuna nabavili su se u posljednjih nekoliko godina m:bootovi, laserski pisač, prijenosna računala te logopedski aparat, a sve u svrhu modernizacije i digitalizacije škole.

Drage učenice i učenici, od ove godine Općina Sveta Nedelja za vas uvodi dvije novine: obzirom da ste sada na školskom raspustu, ove vam je godine po prvi puta osiguran besplatan autobusni prijevoz za Rabac. Autobus će prometovati svaki radni dan od 18. srpnja do 12. kolovoza kroz Šumber, Ružići, Sveti Martin, Snašiće, Nedešćinu, Vrećari i Štrmac.

Sljedeće školske godine kreće i sportska stipendija kojom će svaki učenik, osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta koji se bavi sportskom aktivnošću, dobiti bon za kupnju sportske opreme.

Iskrene čestitke učenicima na rezultatima, naš ste ponos te čestitke kolegicama i kolegama što ste unatoč izazovima online nastave, postigli i zavidne rezultate kao mentori.” – istaknula je Načelnica.

Za svakog je nagrađenog učenika osiguran bon u vrijednosti od 400 kuna kojeg mogu iskoristiti za kupnju školskog pribora. Učiteljsko vijeće utvrđuje prijedlog učenika za primanje nagrade Općine Sveta Nedelja, a ove su godine predloženi: Sara Vojić, Maris Načinović, Lovro Višnjić, Ana Fonović, Veronika Franković, Fabiana Martinčić, Angelina Pifar, Luka Širol, Nino Kiršić, Viktor Žigant, Ani Poldrugovac, Nikolina Banišić, Agata Miletić Lupetin, Kelly Tomanjik, Leonardo Načinović, Matijas Načinović, Emiio Višković, Mai Poldrugovac, Lamija Kurpejović, Nikol Čekada i Katarina Načinović. Mentori navedenim učenicima su Erna Okanović Višković, Marčela Rajković Crevar, Maja Načinović, Marija Antolović, Marina Antolović, Elvis Vickić, Moris Peruško, Suzana Cvijić – Jeremić i Andrea Kiršić

Pedagoginja škole Erna Okanović Višković zahvalila se u ime kolegica i kolega načelnici na prijemu te pohvalila inicijativu Općine kojom se valorizira rad učenika i njihovih mentora te se nada i budućoj uspješnoj suradnji. Istaknula je da iza svakog uspješnog učenika stoji trud i zalaganje učitelja koji su, unatoč izazovima koji su bili i ove školske godine, pripremili učenike za natjecanja te postigli lijepe rezultate.


6.7.2022.

FEŠTA MO SNAŠIĆI U SUBOTU 09.07.2022.

FEŠTA MO SNAŠIĆI U SUBOTU 09.07.2022.

U Snašićima se u subotu, 09. srpnja 2022. godine održava tradicionalna FEŠTA MO SNAŠIĆI  koja će započeti u 10.30 sati lovačkom marendom.

U 18.30 sati započinje međuseoski boćarski turnir te turnir u briškuli i trešeti.

Sudionici i posjetitelji će od 19.30 sati  moći uživati u besplatnom fažolu i bevandi.

Za dobru zabavu pobrinuti će se DJ Luka.

Feštu, uz pokroviteljstvo Općine Sveta Nedelja i Turističke zajednice Općine Sveta Nedelja, organiziraju mještani Snašića i okolnih naselja.


5.7.2022.

Tradicionalna fešta "Petangošt" u Šumberu

Nakon dvogodišnje stanke ponovno će biti održana tradicionalna fešta „Petangošt“ u Šumberu dana 5. kolovoza 2022. godine, pa se tim povodom daje slijedeća

                                                             O B A V I J E S T

Obavještavaju se i ujedno pozivaju sve zainteresirane fizičke i pravne osobe koje svojim učešćem  žele  obogatiti  sadržaj  javne manifestacije – tradicionalnog blagdana „Petangošt“ u Šumberu koja će se održati dana 5. kolovoza 2022. godine da svoje zahtjeve za privremenim korištenjem javne površine za postavljanjem privremenih objekata i naprava (štandova) te prateće  opreme  podnesu  Jedinstvenom  upravnom  odjelu  Općine  Sveta  Nedelja  do dana 25. srpnja 2022. godine.

 Zahtjevi se mogu predati neposredno u pisarnici Općine Sveta Nedelja ili se mogu poslati poštom na adresu Općina Sveta Nedelja, 52231 Nedešćina, Nedešćina 103.

 Sve obavijesti vezano uz podnošenje zahtjeva i dokumentacije koja se podnosi uz isti mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveta Nedelja na broj: 052 865 631.

   

                                                                                                                                                                                                                                                           

 


5.7.2022.

Sufinanciranje nabavke školskog pribora za školsku 2022./2023. godinu

Općina Sveta Nedelja sufinancira nabavku školskog pribora za školsku 2022./2023. godinu.

Učenice i učenici osnovnih škola koji imaju prebivalište na području Općine Sveta Nedelja ostvaruju pravo na financijsku pomoć u iznosu od 200,00 kn u svrhu nabavke školskog pribora.

Školski pribor moći će se nabaviti u trgovini Liber Domini d.o.o. iz Labina, Zelenice 8, sukladno dostavljenom popisu učenica i učenika koji ostvaruju pravo na sufinanciranje školskog pribora, u periodu od 11. srpnja do 30. rujna 2022. godine.

Sredstva za nabavku školskog pribora osigurana su u Proračunu Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu.


15.6.2022.

Akti sa 9. redovne sjednice Općinskog vijeća održane 31. svibnja 2022. godine


6.6.2022.

Javni poziv na sudjelovanje u savjetovanju o objavljenim Nacrtima općih akata

Poziva se javnost na sudjelovanje u savjetovanju o objavljenim Nacrtima općih akata na https://www.sv-nedelja.hr/savjetovanje/grupa/2022-otvorena

Otvorena su savjetovanja o Nacrtu Odluke o uređenju prometa na području Općine Sveta Nedelja, Nacrtu Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Sveta Nedelja, Nacrtu Odluke o Izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima i studentima Općine Sveta Nedelja, te o Nacrtu Pravilnika o dodjeli financijske potpore učenicima - sportašima Općine Sveta Nedelja.

Svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja možete dostaviti zaključno do 6. srpnja 2022. godine i na taj način doprinijeti donošenju predmetnih općih akata.

Za sva potrebna pojašnjenja i pitanja sudionici savjetovanja mogu se obratiti koordinatoru savjetovanja u vremenu trajanja savjetovanja i to putem telefona: 052 865 - 631 (u vremenu od 08:00 do 14:00 sati) ili putem e-mail adrese: info@sv-nedelja.hrOpćina Sveta Nedelja

  • Nedešćina 103
    52231 Nedešćina
  • Telefon: 052 865-631, 052 865-008
  • Fax: 052 865-600
  • Email: info@sv-nedelja.hr
ISO certifikat Općine Sveta Nedelja