Savjetovanje s javnošću - Zatvorena savjetovanja - 202017.11.2020.

Savjetovanje o objavljenom Nacrtu Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina javne namjene za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu


16.11.2020.

Savjetovanje o objavljenom Nacrtu Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa
Općina Sveta Nedelja

  • Nedešćina 103
    52231 Nedešćina
  • Telefon: 052 865-631, 052 865-008
  • Fax: 052 865-600
  • Email: info@sv-nedelja.hr
ISO certifikat Općine Sveta Nedelja